Dokument & lagar (1 058 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-05-02 TID 10.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:30. 2 EU-förslag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier m.m. Utskottet

2013-05-02

Motion 2012/13:Sf10 av Eva-Lena Jansson (S)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige med den ändringen att 5 får den lydelse som anges i motionen. Motivering I regeringens förslag till lag om rätt till lön och annan ersättning


Utskottsberedning: 2012/13:SfU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf10 av Eva-Lena Jansson (S) (pdf, 93 kB)

Motion 2012/13:Sf9 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut 1.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med lagförslag om att avkriminalisera papperslösa som försörjer sig genom att arbeta. 2.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:SfU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Sf9 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 120 kB)

Motion 2012/13:Sf8 av David Lång (SD)

Förslag till riksdagsbeslut 1.Riksdagen begär att regeringen lämnar förslag på ett system om en arbetsmarknadsprövning före utfärdandet av ett blåkort. 2.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om definieringen av högkvalificerad arbetskraft3.Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:SfU13
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2012/13:Sf8 av David Lång (SD) (pdf, 155 kB)

Motion 2012/13:Sf6 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf6 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:148 Genomförande av blåkortsdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med lagförslag


Utskottsberedning: 2012/13:SfU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:Sf6 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:Sf7 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf7 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:148 Genomförande av blåkortsdirektivet S34003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det avtalsförslag som ligger till grund för att arbetstillståndet


Utskottsberedning: 2012/13:SfU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf7 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Utskottsmöte 2012/13:30 Torsdag 2013-04-25 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:30 Datum och tid: 2013-04-25 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd SfU6y Justering Prop. 2012/13:109 och motioner Föredragande: MP 3. Redogörelse

2013-04-25 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:29 Torsdag 2013-04-25 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:29 Datum och tid: 2013-04-25 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Lärarlegitimationsreformen Förbundsordförande Eva-Lis Sirén och förbundssekreterare Helene Lindstrand, Lärarförbundet 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Inkomna

2013-04-25 10:00:00

Omröstning 2012/13:SfU7p10 Uppehållstillstånd i andra fall

Votering: betänkande 2012/13:SfU7 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 10 Uppehållstillstånd i andra fall Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 36, 2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkandena 14-16, 2012/13:Sf317 av Johnny Skalin SD och 2012/13:Sf390 av Ulrika Karlsson

2013-04-25

Omröstning 2012/13:SfU7p2 Förstärkt skydd för tolkar

Votering: betänkande 2012/13:SfU7 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 2 Förstärkt skydd för tolkar Riksdagen avslår motion 2012/13:Sf300 av Clas-Göran Carlsson och Carina Adolfsson Elgestam båda SDatum: 2013-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-25

Omröstning 2012/13:SfU7p19 Identitetskrav

Votering: betänkande 2012/13:SfU7 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 19 Identitetskrav Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf203 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkandena 2 och 3, 2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 11, 2012/13:Sf336 av David Lång och Mikael Jansson båda SD och 2012/13:Sf364 av Tomas

2013-04-25

Omröstning 2012/13:SfU7p9 Synnerligen ömmande omständigheter

Votering: betänkande 2012/13:SfU7 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 9 Synnerligen ömmande omständigheter Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf208 av Caroline Szyber KD yrkandena 1 och 2, 2012/13:Sf212 av Caroline Szyber och Roland Utbult båda KD yrkandena 1 och 2, 2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande

2013-04-25

Omröstning 2012/13:SfU7p11 Arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2012/13:SfU7 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 11 Arbetskraftsinvandring Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 6-10, 2012/13:Sf323 av Katarina Köhler S2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. S yrkandena 5 och 6, 2012/13:Sf373 av Krister Örnfjäder och Christina

2013-04-25

Omröstning 2012/13:SfU7p1 Flyktingpolitiken

Votering: betänkande 2012/13:SfU7 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 1 Flyktingpolitiken Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf206 av Kent Ekeroth SD yrkande 1, 2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 1 och 22, 2012/13:Sf250 av Anita Brodén FP2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkandena 8, 10 och

2013-04-25

Omröstning 2012/13:SfU7p15 Anhöriginvandring

Votering: betänkande 2012/13:SfU7 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 15 Anhöriginvandring Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf203 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkande 1, 2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 17 och 18, 2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkandena 1, 2, 4, 6 och 7, 2012/13:Sf349

2013-04-25

Omröstning 2012/13:SfU7p23 Utvisning på grund av brott m.m.

Votering: betänkande 2012/13:SfU7 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 23 Utvisning på grund av brott m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju262 av Kent Ekeroth och Thoralf Alfsson båda SD yrkandena 1-7 och 9, 2012/13:Sf257 av Kent Ekeroth SD yrkandena 1-3, 2012/13:Sf258 av Kent Ekeroth SD yrkandena 1 och 2, 2012/13:Sf316

2013-04-25

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:29

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-04-25 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Lärarlegitimationsreformen Förbundsordförande Eva-Lis Sirén, förbundssekreterare Helene Lindstrand och biträdande förbundssekreterare Malin Tufvesson, Lärarförbundet, informerade om lärarlegitimationsreformen.

2013-04-25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 2013-04-25 TID 10.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:29. 2 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd SfU6y Utskottet fortsatte behandlingen

2013-04-25

Omröstning 2012/13:UbU16p2 Uppdrag till Skolverket m.m.

Votering: betänkande 2012/13:UbU16 Utökad undervisningstid i matematik, förslagspunkt 2 Uppdrag till Skolverket m.m. Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub10 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkandena 2 och 3. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-24

Omröstning 2012/13:UbU16p3 Tillgången till matematiklärare

Votering: betänkande 2012/13:UbU16 Utökad undervisningstid i matematik, förslagspunkt 3 Tillgången till matematiklärare Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub11 av Jabar Amin m.fl. MP yrkande 2. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97

2013-04-24