Dokument & lagar (7 träffar)

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS12

Redogörelse till riksdagen 2006/07:RRS12 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2006 Sammanfattning En av Riksrevisionens uppgifter är att granska årsredovisningen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Senast en månad efter

2007-03-19

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS12 (doc, 285 kB)

Framställning / redogörelse 2006/07:RJ1

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen INNEHåLLSFöRTECKNING 2006/07:RJ1 2000-08-11 16.42 2006/07:RJ1 INNEHåLLSFöRTECKNING 2006/07:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 2006 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

2007-01-01

Framställning / redogörelse 2006/07:RJ1 (doc, 1405 kB)

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS2

Redogörelse till riksdagen 2006/07:RRS2 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Skatteverkets kontroll av punktskatter Sammanfattning Riksrevisionen har granskat Skatteverkets kontroll av punktskatter. Resultatet har redovisats i granskningsrapporten Punktskattekontroll mest reklam RiR 2006:10Ett motiv för granskningen

2006-09-27

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS2 (doc, 117 kB)

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS23

Redogörelse till riksdagen 2004/05:RRS23 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående högskolans samverkan med det omgivande samhället Sammanfattning Riksrevisionen har granskat högskolans samverkan med det omgivande samhället utifrån ett tillväxtperspektiv. Granskningens resultat redovisas i rapporten Tillväxt genom

2005-01-01

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS23 (doc, 88 kB)

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS12

Redogörelse till riksdagen 2004/05:RRS12 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovising för år 2004 De grundläggande reglerna om Riksrevisionen finns i 12 kap. 7 regeringsformen. Lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. innehåller

2005-01-01

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS12 (doc, 241 kB)

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS4

Redogörelse till riksdagen 2004/05:RRS4 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statens insatser för en likvärdig betygssättning Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens och skolmyndigheternas insatser för en likvärdig betygssättning i grundskolan. Resultatet redovisas i rapporten RiR 2004:11 Betyg

2005-01-01

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS4 (doc, 72 kB)

RJ1

Framställning / redogörelse 2004/05:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2004/05:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 2004 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 VD-kommentar 3 Den forskningsstödjande verksamheten 5 Arbetssätt 5 Uppföljning och utvärdering 6 Projektuppföljning

2005-01-01

Framställning / redogörelse 2004/05:RJ1 (doc, 454 kB)