Dokument & lagar (1 280 träffar)

Omröstning 2012/13:SoU11p12 Dödsfallsutredningar

Votering: betänkande 2012/13:SoU11 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 12 Dödsfallsutredningar Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub281 av Amineh Kakabaveh m.fl. V, MP yrkande 1. Datum: 2013-03-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M

2013-03-27

Omröstning 2012/13:SoU10p5 Utredningar om tandhälsa

Votering: betänkande 2012/13:SoU10 Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet, förslagspunkt 5 Utredningar om tandhälsa Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So7 av Lena Hallengren m.fl. S yrkande 5 och 2012/13:So8 av Eva Olofsson m.fl. VDatum: 2013-03-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-03-06

Omröstning 2012/13:SoU9p1 Statens försäljningar av apotek

Votering: betänkande 2012/13:SoU9 Riksrevisionens rapport om statens försäljningar av apotek, förslagspunkt 1 Statens försäljningar av apotek Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So6 och 2012/13:So9. Datum: 2013-02-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-02-21

Omröstning 2012/13:SoU6p5 Nationella åtgärder mot antibiotikaresistens

Votering: betänkande 2012/13:SoU6 En folkhälsopolitik med människan i centrum, förslagspunkt 5 Nationella åtgärder mot antibiotikaresistens Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So253 av Jan Lindholm MP yrkande 1 och 2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. S yrkande 24. Datum: 2013-02-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2013-02-21

Omröstning 2012/13:SoU6p1 Mål för folkhälsan m.m.

Votering: betänkande 2012/13:SoU6 En folkhälsopolitik med människan i centrum, förslagspunkt 1 Mål för folkhälsan m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So2 av Gunvor G Ericson m.fl. MP yrkandena 2 och 3, 2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. V yrkandena 3 och 4 samt 2012/13:A395 av Gunvor G Ericson m.fl. MP yrkande

2013-02-21

Omröstning 2012/13:SoU6p12 Självmord och självskadebeteende

Votering: betänkande 2012/13:SoU6 En folkhälsopolitik med människan i centrum, förslagspunkt 12 Självmord och självskadebeteende Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So322 av Gustav Nilsson M2012/13:So268 av Eva Olofsson m.fl. V yrkandena 12 och 13, 2012/13:So330 av Andreas Carlson KD yrkande 2 och 2012/13:So410 av Gustav

2013-02-21

Omröstning 2012/13:SoU6p2 Kultur och folkhälsa

Votering: betänkande 2012/13:SoU6 En folkhälsopolitik med människan i centrum, förslagspunkt 2 Kultur och folkhälsa Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So265 av Jan Ertsborn och Ulf Nilsson båda FP2012/13:So361 av Stefan Käll FP2012/13:So483 av Ellen Juntti och Pia Hallström båda M2012/13:So566 av Anne Marie Brodén M

2013-02-21

Omröstning 2012/13:SoU6p10 Föräldrastöd

Votering: betänkande 2012/13:SoU6 En folkhälsopolitik med människan i centrum, förslagspunkt 10 Föräldrastöd Riksdagen avslår motion 2012/13:A394 av Carina Herrstedt m.fl. SD yrkande 27. Datum: 2013-02-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 92

2013-02-21

Omröstning 2012/13:SoU5p1 Inspektionen för vård och omsorg - en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Votering: betänkande 2012/13:SoU5 Inspektionen för vård och omsorg en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst, förslagspunkt 1 Inspektionen för vård och omsorg en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i abortlagen

2012-12-13

Omröstning 2012/13:SoU4p6 Privat konsulentstödd verksamhet

Votering: betänkande 2012/13:SoU4 Stärkt stöd och skydd för barn och unga, förslagspunkt 6 Privat konsulentstödd verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So236 av Jan-Olof Larsson S2011/12:So303 av Anna Steele FP2011/12:So566 av Eva Olofsson m.fl. V yrkandena 4 och 5 samt 2012/13:So480 av Anna Steele FPDatum:

2012-11-22

Omröstning 2012/13:SoU4p9 Socialtjänstens utredning och föräldrars ansvar

Votering: betänkande 2012/13:SoU4 Stärkt stöd och skydd för barn och unga, förslagspunkt 9 Socialtjänstens utredning och föräldrars ansvar Riksdagen avslår motion 2011/12:So345 av Johan Pehrson FPDatum: 2012-11-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-11-22

Omröstning 2012/13:SoU4p17 Registerkontroll av personal som arbetar med barn

Votering: betänkande 2012/13:SoU4 Stärkt stöd och skydd för barn och unga, förslagspunkt 17 Registerkontroll av personal som arbetar med barn Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So608 av Björn Söder och Per Ramhorn båda SD och 2012/13:So285 av Fredrik Lundh Sammeli SDatum: 2012-11-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-11-22

Omröstning 2012/13:SoU4p16 Kompetens och utbildning för personal som arbetar med barn

Votering: betänkande 2012/13:SoU4 Stärkt stöd och skydd för barn och unga, förslagspunkt 16 Kompetens och utbildning för personal som arbetar med barn Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So374 av Ann-Christin Ahlberg S2011/12:So529 av Annika Eclund KD yrkandena 1 och 2 samt 2012/13:So3 av Eva Olofsson m.fl. V yrkandena

2012-11-22

Omröstning 2012/13:SoU4p14 Samverkansmodeller m.m. i kommunernas kvalitetsarbete

Votering: betänkande 2012/13:SoU4 Stärkt stöd och skydd för barn och unga, förslagspunkt 14 Samverkansmodeller m.m. i kommunernas kvalitetsarbete Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i 5 kap. 1 och 11 socialtjänstlagen 2001:453Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:10 punkt 1 i denna del och

2012-11-22

Omröstning 2012/13:SoU4p3 Inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt

Votering: betänkande 2012/13:SoU4 Stärkt stöd och skydd för barn och unga, förslagspunkt 3 Inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf295 av Annika Eclund och Caroline Szyber båda KD yrkande 2, 2011/12:So224 av Lars-Axel Nordell KD2011/12:So241 av Jan Ertsborn FP2011/12:So258

2012-11-22

Omröstning 2012/13:SoU3p1 Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården

Votering: betänkande 2012/13:SoU3 Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården, förslagspunkt 1 Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ersättning på grund av

2012-11-07

Omröstning 2012/13:SoU1p4 Speciallivsmedel

Votering: betänkande 2012/13:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, förslagspunkt 4 Speciallivsmedel Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So289 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson båda S2012/13:So323 av Anna Wallén S och 2012/13:So395 av Carina Herrstedt SDDatum: 2012-12-13 Omröstning i sakfrågan

2012-12-13

Omröstning 2012/13:SoU1p30 Förslag om ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning

Votering: betänkande 2012/13:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, förslagspunkt 30 Förslag om ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So269 av Eva Olofsson m.fl. V yrkandena 5 och 6 samt 2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. S yrkande

2012-12-13

Omröstning 2012/13:SoU1p25 Kvinnojourer

Votering: betänkande 2012/13:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, förslagspunkt 25 Kvinnojourer Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So352 av Eva-Lena Jansson och Matilda Ernkrans båda S yrkande 1, 2011/12:So372 av Ann-Christin Ahlberg S i denna del, 2011/12:So501 av Catharina Bråkenhielm S2012/13:So318

2012-12-13

Omröstning 2012/13:SoU1p9 Vård för personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Votering: betänkande 2012/13:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, förslagspunkt 9 Vård för personer som vistas i Sverige utan tillstånd Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf352 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkandena 7 och 8, 2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. S yrkande 23, 2012/13:So551 av

2012-12-13