Dokument & lagar (18 459 träffar)

Motion 2019/20:1862 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1862 av Johan Andersson m.fl. S Högskolebehörighet för yrkesförberedande program i gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över huruvida gymnasiets yrkesprogram kan göras högskoleförberedande och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1862 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1862 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1847 av Lawen Redar (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1847 av Lawen Redar S Samtyckeskultur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka samtyckeskulturen i samhället och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 23 maj 2018 röstade riksdagen igenom en ny


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1847 av Lawen Redar (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1847 av Lawen Redar (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1845 av Mats Wiking (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1845 av Mats Wiking S Höjd ambitionsnivå på fritidshemmen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att höja ambitionsnivån på fritidshemmen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag tillbringar många elever i de lägre


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1845 av Mats Wiking (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1845 av Mats Wiking (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1840 av Mats Wiking (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1840 av Mats Wiking S Kvalitetskrav och allmänna råd för pedagogisk omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en höjning av kvalitetskraven för att bedriva pedagogisk omsorg och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1840 av Mats Wiking (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1840 av Mats Wiking (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1839 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1839 av Daniel Bäckström och Per Åsling båda C Fjärrundervisning i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fjärrundervisning ska tillåtas i alla relevanta ämnen och att skolor ska ha möjlighet att anordna fjärrundervisning på entreprenad


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1839 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1839 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:1829 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1829 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson båda S Kompetensutveckling som möter teknikutveckling och en ökad digitalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av att bredda utbildnings- och studiemedelssystemet och


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1829 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1829 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1747 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1747 av Kerstin Lundgren C Treterminssystem i utbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av ett treterminssystem i svensk utbildning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har nu fått sin första


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1747 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1747 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1746 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1746 av Kerstin Lundgren C Djurskötarutbildning i norr och söder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över åtgärder för att möta behovet av att utöka och sprida djurskötarutbildningen t.ex. till Umeå och Skara och tillkännager detta


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1746 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1746 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1715 av Helena Bouveng (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1715 av Helena Bouveng M Utjämnande av barns livschanser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätten till förskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är i världens absoluta framkant för pedagogisk verksamhet för små


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1715 av Helena Bouveng (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1715 av Helena Bouveng (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1709 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1709 av Johnny Skalin SD Begäran om lov från skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring i skollagen för att låta kommunala utbildningsförvaltningar bedöma enskilda lovangelägenheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1709 av Johnny Skalin (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1709 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:1697 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1697 av Johnny Skalin SD Mobbning i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring i skollagen om mobbning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mobbning i skolor är ett stort problem som dessutom hanteras olika i olika


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1697 av Johnny Skalin (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1697 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1684 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1684 av Runar Filper SD Kampanj om att likställa nationalsocialismens och kommunismens brott mot mänskligheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommunismen och nationalsocialismen är två likställda ideologier vad gäller orsakat lidande


Utskottsberedning: KrU UbU

Motion 2019/20:1684 av Runar Filper (SD) (docx, 59 kB) Motion 2019/20:1684 av Runar Filper (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1683 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1683 av Runar Filper SD Ökad kunskap om jakt och vilt från unga år Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad kunskap om jakt och vilt från unga år och tillkännager detta för regeringen. Motivering Genom att införa teoridelen av jägarexamen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1683 av Runar Filper (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1683 av Runar Filper (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1682 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1682 av Runar Filper SD Rätten till traditionsenlig skolavslutning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommunala skolor bör åläggas att ordna traditionsenliga avslutningar för de elever och föräldrar som så önskar och tillkännager detta


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1682 av Runar Filper (SD) (docx, 59 kB) Motion 2019/20:1682 av Runar Filper (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:1662 av Marta Obminska (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1662 av Marta Obminska M Översyn av efterlevnad av stöd i skolan till elever med autismspektrumtillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd för elever med funktionsnedsättning som befaras inte nå undervisningens mål och sin fulla potential,


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1662 av Marta Obminska (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:1662 av Marta Obminska (M) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:1661 av Marta Obminska (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1661 av Marta Obminska M Förtydligande av socionomutbildningarnas examensmål avseende hedersrelaterat förtryck och våld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förtydliga examensmålen på socionomutbildningarna avseende


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1661 av Marta Obminska (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1661 av Marta Obminska (M) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:1657 av Marta Obminska (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1657 av Marta Obminska M Stärkta kunskaper hos lärare om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka kunskapen hos lärare i specialpedagogik gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1657 av Marta Obminska (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1657 av Marta Obminska (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1656 av Marta Obminska (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1656 av Marta Obminska M Avskaffande av fribelopp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskaffa inkomstbegränsning vid berättigandet av studiemedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Studenter uppmanas


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1656 av Marta Obminska (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1656 av Marta Obminska (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1652 av Marta Obminska (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1652 av Marta Obminska M Krav på uppföljning av frånvaro i skolan på grund av eventuellt hedersförtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frånvaro i grundskolan ska följas upp när den grundar sig i eventuellt hedersförtryck och tillkännager


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1652 av Marta Obminska (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1652 av Marta Obminska (M) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:1647 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1647 av Ann-Sofie Lifvenhage M Validering en väg till behörighet i bristyrken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att skapa valideringsutbildningar för att säkerställa kompetens inom bristyrken för framtida utmaningar


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1647 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1647 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (pdf, 70 kB)