Dokument & lagar (18 468 träffar)

Motion 2019/20:1683 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1683 av Runar Filper SD Ökad kunskap om jakt och vilt från unga år Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad kunskap om jakt och vilt från unga år och tillkännager detta för regeringen. Motivering Genom att införa teoridelen av jägarexamen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1683 av Runar Filper (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1683 av Runar Filper (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1682 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1682 av Runar Filper SD Rätten till traditionsenlig skolavslutning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommunala skolor bör åläggas att ordna traditionsenliga avslutningar för de elever och föräldrar som så önskar och tillkännager detta


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1682 av Runar Filper (SD) (docx, 59 kB) Motion 2019/20:1682 av Runar Filper (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:1662 av Marta Obminska (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1662 av Marta Obminska M Översyn av efterlevnad av stöd i skolan till elever med autismspektrumtillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd för elever med funktionsnedsättning som befaras inte nå undervisningens mål och sin fulla potential,


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1662 av Marta Obminska (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:1662 av Marta Obminska (M) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:1661 av Marta Obminska (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1661 av Marta Obminska M Förtydligande av socionomutbildningarnas examensmål avseende hedersrelaterat förtryck och våld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förtydliga examensmålen på socionomutbildningarna avseende


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1661 av Marta Obminska (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1661 av Marta Obminska (M) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:1657 av Marta Obminska (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1657 av Marta Obminska M Stärkta kunskaper hos lärare om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka kunskapen hos lärare i specialpedagogik gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1657 av Marta Obminska (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1657 av Marta Obminska (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1656 av Marta Obminska (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1656 av Marta Obminska M Avskaffande av fribelopp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskaffa inkomstbegränsning vid berättigandet av studiemedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Studenter uppmanas


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1656 av Marta Obminska (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1656 av Marta Obminska (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1652 av Marta Obminska (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1652 av Marta Obminska M Krav på uppföljning av frånvaro i skolan på grund av eventuellt hedersförtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frånvaro i grundskolan ska följas upp när den grundar sig i eventuellt hedersförtryck och tillkännager


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1652 av Marta Obminska (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1652 av Marta Obminska (M) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:1647 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1647 av Ann-Sofie Lifvenhage M Validering en väg till behörighet i bristyrken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att skapa valideringsutbildningar för att säkerställa kompetens inom bristyrken för framtida utmaningar


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1647 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1647 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1628 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1628 av Ann-Sofie Lifvenhage M Möjliggör extrajobb under studietiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frigöra rätten till studiemedel från inkomst av lön och i stället koppla till avklarade poäng och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1628 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1628 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1627 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1627 av Ann-Sofie Lifvenhage M Utöka antalet skoldagar i svensk skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utöka antalet minst tillåtna skoldagar från dagens 178 till 183 skoldagar per läsår och tillkännager detta


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1627 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1627 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1626 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1626 av Ann-Sofie Lifvenhage M Lämplighetstest till lärarutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till lämplighetstest till lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skickliga lärare


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1626 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1626 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1625 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1625 av Ann-Sofie Lifvenhage M Praktikbaserad lärarutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till en lärarutbildning som bygger på tidig praktik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige behöver


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1625 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1625 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1624 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1624 av Ann-Sofie Lifvenhage M Digitala nationella prov med tidseffektiv rättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att arbeta fram digitala nationella prov med tidseffektiv rättning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1624 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1624 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1622 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:1622 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Trygghet i skolan 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att ansvaret för diskriminering i skolan flyttas från Diskrimineringsombudsmannen till Skolinspektionen


Utskottsberedning: JuU UbU

Motion 2019/20:1622 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:1622 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 101 kB)

Motion 2019/20:1590 av Anders Åkesson och Johan Hedin (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1590 av Anders Åkesson och Johan Hedin båda C UF-företag och skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbildning i entreprenörskap ska erbjudas fler gymnasieelever än i dag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1590 av Anders Åkesson och Johan Hedin (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1590 av Anders Åkesson och Johan Hedin (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1563 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1563 av Jan R Andersson M Forskningsreaktor i Oskarshamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en forsknings- och skolreaktor vid Oskarshamns kärnkraftverk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den tidigare alliansregeringens historiska


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1563 av Jan R Andersson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1563 av Jan R Andersson (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1556 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1556 av Jan R Andersson M Center för marinarkeologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett center för marinarkeologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1556 av Jan R Andersson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1556 av Jan R Andersson (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1532 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1532 av Elisabeth Falkhaven m.fl. MP Övergång till djurfri forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade statliga anslag till utveckling av alternativa metoder till djurförsök och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1532 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1532 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:1512 av Mats Berglund och Jonas Eriksson (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1512 av Mats Berglund och Jonas Eriksson båda MP Studenters psykosociala hälsa och arbetsmiljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utföra en nationell kartläggning av studenters psykosociala hälsa och lämna förslag på åtgärder samt tillkännager


Utskottsberedning: SfU UbU

Motion 2019/20:1512 av Mats Berglund och Jonas Eriksson (båda MP) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:1512 av Mats Berglund och Jonas Eriksson (båda MP) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:1502 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1502 av Lotta Olsson M Bakgrundskontroll vid utbildning i att hantera sprängämnen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa bakgrundskontroller av de som utbildar sig för att hantera sprängämnen och tillkännager


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1502 av Lotta Olsson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1502 av Lotta Olsson (M) (pdf, 67 kB)