Dokument & lagar (50 träffar)

Yttrande 1978/79:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1978/79:3 y Utbildningsutskottets yttrande 1978/79:3 y över viss del av propositionen 1978/79:151 om vissa anslag ur kyrkofonden, m. m. Till kulturutskottet Genom beslut den 3 april 1979 har kulturutskottet berett utbildningsutskottet tillfälle att

1978-12-31

Yttrande 1978/79:UbU3 (pdf, 43 kB)

Yttrande 1978/79:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1978/79:2 y Utbildningsutskottets yttrande 1978/79:2 y med anledning av propositionen 1978/79:112 om regionalpolitik såvitt gäller tjänst som professor i regionalekonomi jämte motion Till arbetsmarknadsutskottet Genom beslut den 5 april 1979 har arbetsmarknadsutskottet

1978-12-31

Yttrande 1978/79:UbU2 (pdf, 51 kB)

Yttrande 1978/79:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1978/79:1 y Utbildningsutskottets yttrande 1978/79:1 y över vissa delar av propositionen 1978/79:95 om den kommunala ekonomin jämte motioner Till finansutskottet Genom beslut den 20 mars 1979 har finansutskottet hemställt om utbildningsutskottets yttrande

1978-12-31

Yttrande 1978/79:UbU1 (pdf, 179 kB)
Paginering