Dokument & lagar (24 101 träffar)

Motion 2019/20:2050 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2050 av Saila Quicklund M Ökad fysisk aktivitet och idrott på fritidshem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fysisk aktivitet och idrott på fritidshemmen bör öka och tillkännager detta för regeringen. Motivering Forskning visar att fysisk


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2050 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2050 av Saila Quicklund (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2028 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2028 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Bibehållna och stärkta kompetenskrav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att bibehålla kompetenskrav och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är oerhört viktigt för funktionerna


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2028 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2028 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2027 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2027 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Universitetspoäng för offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av högskolepoäng för utbildning till offentliga upphandlare och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2027 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2027 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2025 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2025 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Förutsättningar för yrkesval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gymnasieprogram ska leda till jobb på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2025 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2025 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1988 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1988 av Lars Hjälmered M Bättre skolresultat med en bättre lärarutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga införandet av lämplighetstest vid antagningen till lärarutbildningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1988 av Lars Hjälmered (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1988 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1987 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1987 av Lars Hjälmered M Digital kompetens it i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om digital kompetens på lärarutbildningarna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om digital kompetens


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1987 av Lars Hjälmered (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1987 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1974 av Helena Gellerman (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1974 av Helena Gellerman L Internationalisering av svenska gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur svenska ungdomar lättare ska kunna tillgodogöra sig gymnasiepoäng för gymnasiestudier utomlands, särskilt inom språk,


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1974 av Helena Gellerman (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1974 av Helena Gellerman (L) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1972 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L)

Motion till riksdagen 2019/20:1972 av Robert Hannah och Arman Teimouri båda L Stöd till män för ett mer jämställt Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa samtycke och normkritik i läroplanen för grund- och gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SoU UbU

Motion 2019/20:1972 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1972 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1962 av Ulrika Heindorff och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:1962 av Ulrika Heindorff och Camilla Waltersson Grönvall båda M Mer fysisk aktivitet i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka ämnet idrott och hälsa i grundskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den psykiska


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1962 av Ulrika Heindorff och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1962 av Ulrika Heindorff och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:1956 av Arman Teimouri (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1956 av Arman Teimouri L En långsiktig nationell kompetensförsörjningsstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta fram en långsiktig nationell kompetensförsörjningsstrategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1956 av Arman Teimouri (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1956 av Arman Teimouri (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1951 av Ulrika Jörgensen m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1951 av Ulrika Jörgensen m.fl. M Bättre brygga mellan akademin och högskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om resursfördelningssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1951 av Ulrika Jörgensen m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1951 av Ulrika Jörgensen m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1950 av Ulrika Jörgensen (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1950 av Ulrika Jörgensen M Elevhälsans hälsosamtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera en rutinfråga under hälsosamtalen om sexuella övergrepp och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett av fem barn blir utsatta för


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1950 av Ulrika Jörgensen (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1950 av Ulrika Jörgensen (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1949 av Ulrika Jörgensen (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1949 av Ulrika Jörgensen M Kostvetenskaplig kompetens för förskolepedagoger och fritidsledare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerhetsställa att kostvetenskaplig kompetens för förskolepedagoger och fritidsledare blir ett obligatoriskt


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1949 av Ulrika Jörgensen (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1949 av Ulrika Jörgensen (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1948 av Ulrika Jörgensen (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1948 av Ulrika Jörgensen M Moderniserad sjuksköterskeutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att modernisera sjuksköterskeutbildningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det har blivit ganska uppenbart att den nuvarande


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1948 av Ulrika Jörgensen (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1948 av Ulrika Jörgensen (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1927 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1927 av Robert Hannah L Punktskrift en rättighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en lagstadgad rätt till undervisning i punktskrift och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har förbundit sig att följa FN:s konvention


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1927 av Robert Hannah (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1927 av Robert Hannah (L) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1918 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1918 av Robert Hannah L Folkmordet seyfo i läroplanen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undervisning om seyfo bör skrivas in i den svenska läroplanen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det har nu gått mer än 100 år sedan


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1918 av Robert Hannah (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1918 av Robert Hannah (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1908 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1908 av Maria Nilsson L Elevhälsa på komvux Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det ska vara krav för alla kommuner att erbjuda elevhälsa på komvux och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag har alla elever från förskoleklass


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1908 av Maria Nilsson (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1908 av Maria Nilsson (L) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1898 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1898 av Ida Drougge M Kompetensförsörjning av lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra lärarutbildningen i syfte att höja dess kvalitet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1898 av Ida Drougge (M) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:1898 av Ida Drougge (M) (pdf, 103 kB)

Motion 2019/20:1897 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1897 av Ida Drougge M Anpassning av högskoleprovet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Universitets- och högskolerådet i uppdrag att ta fram och se till så att elever med funktionsnedsättning


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1897 av Ida Drougge (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1897 av Ida Drougge (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1896 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1896 av Ida Drougge M Översyn och granskning av Lärarnas ansvarsnämnd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en granskning och översyn av Lärarnas ansvarsnämnd och tillkännager detta för regeringen. Motivering I en granskning


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1896 av Ida Drougge (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1896 av Ida Drougge (M) (pdf, 70 kB)