Dokument & lagar (1 562 träffar)

Omröstning 2017/18:UbU14 Gymnasieskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU14 Gymnasieskolan, förslagspunkt 7 Gymnasieskolan Datum: 2018-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 71 0 12 SD 38 0 0 7 MP 24 0 0 1 C 0 19 0 3 V 15 0 0 6 L

2018-03-07

Omröstning 2017/18:UbU14 Gymnasieskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU14 Gymnasieskolan, förslagspunkt 5 Gymnasieskolan Datum: 2018-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 0 71 12 SD 0 38 0 7 MP 24 0 0 1 C 0 0 19 3 V 15 0 0 6 L 17 0 0

2018-03-07

Omröstning 2017/18:UbU14 Gymnasieskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU14 Gymnasieskolan, förslagspunkt 2 Gymnasieskolan Datum: 2018-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 0 71 0 12 SD 38 0 0 7 MP 24 0 0 1 C 18 0 0 4 V 15 0 0 6 L 17 0 0 2

2018-03-07

Omröstning 2017/18:UbU14 Gymnasieskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU14 Gymnasieskolan, förslagspunkt 11 Gymnasieskolan Datum: 2018-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 71 0 12 SD 37 0 0 8 MP 24 0 0 1 C 0 19 0 3 V 15 0 0 6 L

2018-03-07

Omröstning 2017/18:UbU14 Gymnasieskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU14 Gymnasieskolan, förslagspunkt 10 Gymnasieskolan Datum: 2018-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 71 0 0 12 SD 38 0 0 7 MP 24 0 0 1 C 0 19 0 3 V 0 0 15 6 L 17 0 0

2018-03-07

Omröstning 2017/18:UbU12 En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor

Votering: betänkande 2017/18:UbU12 En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor, förslagspunkt 2 En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor Datum: 2018-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2018-03-07

Omröstning 2017/18:UbU13 Förskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU13 Förskolan, förslagspunkt 9 Förskolan Datum: 2018-03-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 23 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 71 0 0 12 SD 1 0 38 6 MP 19 0 0 6 C 16 0 0 6 V 0 0 16 5 L 13 0 0 6 KD 0

2018-03-01

Omröstning 2017/18:UbU13 Förskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU13 Förskolan, förslagspunkt 8 Förskolan Datum: 2018-03-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 72 0 0 11 SD 0 0 39 6 MP 19 0 0 6 C 0 0 16 6 V 16 0 0 5 L 13 0 0 6 KD 0

2018-03-01

Omröstning 2017/18:UbU13 Förskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU13 Förskolan, förslagspunkt 7 Förskolan Datum: 2018-03-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 72 0 0 11 SD 33 1 2 9 MP 19 0 0 6 C 0 16 0 6 V 16 0 0 5 L 0 0 13 6 KD 0 0

2018-03-01

Omröstning 2017/18:UbU13 Förskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU13 Förskolan, förslagspunkt 6 Förskolan Datum: 2018-03-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 72 0 0 11 SD 4 0 35 6 MP 19 0 0 6 C 16 0 0 6 V 0 16 0 5 L 13 0 0 6 KD 11

2018-03-01

Omröstning 2017/18:UbU13 Förskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU13 Förskolan, förslagspunkt 1 Förskolan Datum: 2018-03-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 0 72 0 11 SD 0 0 39 6 MP 19 0 0 6 C 16 0 0 6 V 15 0 0 6 L 0 0 13 6 KD 0 0

2018-03-01

Omröstning 2017/18:UbU9 Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv

Votering: betänkande 2017/18:UbU9 Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv, förslagspunkt 2 Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv Datum: 2018-02-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 0 67 0 16 SD 39 0 0 6

2018-02-07

Omröstning 2017/18:SkU7 Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning

Votering: betänkande 2017/18:SkU7 Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning Datum: 2018-01-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14

2018-01-24

Omröstning 2017/18:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Votering: betänkande 2017/18:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak, förslagspunkt 4 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Datum: 2017-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97

2017-12-15

Omröstning 2017/18:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Votering: betänkande 2017/18:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan, förslagspunkt 3 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Datum: 2017-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2017-12-15

Omröstning 2017/18:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Votering: betänkande 2017/18:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan, förslagspunkt 2 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Datum: 2017-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2017-12-15

Omröstning 2017/18:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Votering: betänkande 2017/18:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan, förslagspunkt 1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Datum: 2017-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2017-12-15

Omröstning 2017/18:UFöU3 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen

Votering: betänkande 2017/18:UFöU3 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen, förslagspunkt 1 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen Datum: 2017-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD, V Parti Ja

2017-12-06

Omröstning 2017/18:SkU6 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Votering: betänkande 2017/18:SkU6 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring, förslagspunkt 1 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Datum: 2017-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2017-11-30

Omröstning 2017/18:SkU4 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Votering: betänkande 2017/18:SkU4 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen, förslagspunkt 2 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Datum: 2017-11-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 74

2017-11-29