Dokument & lagar (77 träffar)

Omröstning 2010/11:SkU35p2 Skattekontroll

Votering: betänkande 2010/11:SkU35 Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna, förslagspunkt 2 Skattekontroll Riksdagen avslår motion 2010/11:Sk4. Datum: 2011-06-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 1 13 M 97 0 0 10 MP 20

2011-06-22

Omröstning 2010/11:UbU18p1 Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet

Votering: betänkande 2010/11:UbU18 Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet, förslagspunkt 1 Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i studiestödslagen 1999:1395Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:113

2011-06-21

Omröstning 2010/11:UFöU4p1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

Votering: betänkande 2010/11:UFöU4 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen, förslagspunkt 1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 250 personer till förfogande i

2011-06-17

Omröstning 2010/11:UbU17p7 Avhopp från gymnasial lärlingsutbildning

Votering: betänkande 2010/11:UbU17 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning, förslagspunkt 7 Avhopp från gymnasial lärlingsutbildning Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub9 yrkande 2. Datum: 2011-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 86

2011-06-16

Omröstning 2010/11:UbU17p5 Uppdrag till Skolverket och ett nationellt lärlingsråd

Votering: betänkande 2010/11:UbU17 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning, förslagspunkt 5 Uppdrag till Skolverket och ett nationellt lärlingsråd Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub10 yrkandena 1 och 4. Datum: 2011-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-06-16

Omröstning 2010/11:UbU17p3 Arbetsplatsförlagd gymnasieutbildning

Votering: betänkande 2010/11:UbU17 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning, förslagspunkt 3 Arbetsplatsförlagd gymnasieutbildning Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub9 yrkande 1. Datum: 2011-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 86 0 0 26 M

2011-06-16

Omröstning 2010/11:UbU17p2 Utbildningskontraktets upphörande

Votering: betänkande 2010/11:UbU17 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning, förslagspunkt 2 Utbildningskontraktets upphörande Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub10 yrkande 3. Datum: 2011-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 86 0 26

2011-06-16

Omröstning 2010/11:UbU17p1 Utbildningskontraktets innehåll m.m.

Votering: betänkande 2010/11:UbU17 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning, förslagspunkt 1 Utbildningskontraktets innehåll m.m. Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub8 yrkandena 1 och 2. Datum: 2011-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 86 0

2011-06-16

Omröstning 2010/11:SkU34p1 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg

Votering: betänkande 2010/11:SkU34 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg, förslagspunkt 1 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2004:629 om trängselskatt. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:133 och avslår motion 2010/11:Sk3.

2011-06-15

Omröstning 2010/11:UbU12p1 Forskningspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2010/11:UbU12 Forskning och forskarutbildning, förslagspunkt 1 Forskningspolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub486 yrkande 1 och 2010/11:N333 yrkande 5. Datum: 2011-05-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-05-04

Omröstning 2010/11:UbU12p13 Nobelpris i ekologi

Votering: betänkande 2010/11:UbU12 Forskning och forskarutbildning, förslagspunkt 13 Nobelpris i ekologi Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub371. Datum: 2011-05-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 101 0 0 6 MP 0 22 0 3

2011-05-04

Omröstning 2010/11:UbU12p7 Vikten av ett resursfördelningssystem som gynnar forskning i hela landet

Votering: betänkande 2010/11:UbU12 Forskning och forskarutbildning, förslagspunkt 7 Vikten av ett resursfördelningssystem som gynnar forskning i hela landet Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub486 yrkande 3. Datum: 2011-05-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående

2011-05-04

Omröstning 2010/11:UbU12p9 Forskarutbildning och yngre forskares villkor

Votering: betänkande 2010/11:UbU12 Forskning och forskarutbildning, förslagspunkt 9 Forskarutbildning och yngre forskares villkor Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub486 yrkande 5. Datum: 2011-05-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 100

2011-05-04

Omröstning 2010/11:SkU26p2 Sidoavtalet mellan Sverige och Danmark

Votering: betänkande 2010/11:SkU26 Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder, förslagspunkt 2 Sidoavtalet mellan Sverige och Danmark Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk1 av Veronica Palm m.fl. S yrkande 6 och 2010/11:Sk2 av Leif Jakobsson S yrkandena 1 och 2. Datum: 2011-04-28 Omröstning

2011-04-28

Omröstning 2010/11:SkU26p1 Skatteavtal med andra länder

Votering: betänkande 2010/11:SkU26 Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder, förslagspunkt 1 Skatteavtal med andra länder Riksdagen avslår motion 2010/11:Sk1 av Veronica Palm m.fl. S yrkandena 1-5. Datum: 2011-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja

2011-04-28

Omröstning 2010/11:UbU9p9 En ökad individualisering av sfi-undervisningen m.m.

Votering: betänkande 2010/11:UbU9 Vuxenutbildning, förslagspunkt 9 En ökad individualisering av sfi-undervisningen m.m. Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub484 yrkande 3. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 102 0 10 M 99

2011-04-27

Omröstning 2010/11:UbU9p1 Vuxenutbildningens omfattning och inriktning

Votering: betänkande 2010/11:UbU9 Vuxenutbildning, förslagspunkt 1 Vuxenutbildningens omfattning och inriktning Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub204, 2010/11:Ub339, 2010/11:Ub396 yrkandena 1, 2 och 4, 2010/11:Ub484 yrkandena 1, 8 och 10 samt 2010/11:A366 yrkande 2. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-04-27

Omröstning 2010/11:UFöU3p1 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

Votering: betänkande 2010/11:UFöU3 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen, förslagspunkt 1 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 250 personer till förfogande i högst tre månader

2011-04-01

Omröstning 2010/11:UbU11p9 Hbt-frågor i undervisningen

Votering: betänkande 2010/11:UbU11 Högskolan, förslagspunkt 9 Hbt-frågor i undervisningen Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju401 yrkande 16. Datum: 2011-03-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 12 M 98 0 0 9 MP 0 19 0 6 FP

2011-03-31

Omröstning 2010/11:UbU11p12 Breddad rekrytering och tillträdesfrågor

Votering: betänkande 2010/11:UbU11 Högskolan, förslagspunkt 12 Breddad rekrytering och tillträdesfrågor Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub284 yrkande 1, 2010/11:Ub312 yrkandena 1 och 2, 2010/11:Ub364 och 2010/11:Ub485 yrkande 4. Datum: 2011-03-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 S Parti

2011-03-31

Paginering