Dokument & lagar (628 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:23

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-03-14 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Specialpedagogiska skolmyndigheten Generaldirektör Greger Bååth, Chefen för Nationella resursen Anders Nordin, och ekonomichefen Ylva Zetterlund, informerade om Specialpedagogiska

2013-03-14

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:22

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-03-12 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:21. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Överlämnande av motion Utskottet överlämnade till kulturutskottet,

2013-03-12

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:21

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-03-07 TID 09.3010:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering IFAU Olof Åslund, generaldirektör och Björn Öckert, forskare infomerade om verksamheten vid IFAU. 2 Justering

2013-03-07

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:20

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-02-21 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2012/13:18 och 2012/13:19. 2 Grundskolan UbU5 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande

2013-02-21

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:19

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-02-19 TID 11.0011.50 12.1013.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Öppen utfrågning Utskottet ordnade en öppen utfrågning om gymnasiereformen. Programmet för utfrågningen bifogas som bilaga 2. Externa deltagare i utfrågningen framgår av bilaga 3.

2013-02-19

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:18

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 2013-02-12 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-överläggning om den årliga tillväxtrapporten Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, åtföljd av kansliråd Per-Erik Yngwe och departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet,

2013-02-12

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:17

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM 2013-01-31 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Anders Dölling vid EU-nämnden fick vara närvarande vid

2013-01-31

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:16

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:16 DATUM 2013-01-29 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Svenskt Näringsliv Tobias Krantz, chef utbildning, forskning och innovation och Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert informerade om en rapport om forskning

2013-01-29

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:15

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 2013-01-22 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:14. 2 Inkomna EU-dokument Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2. 3 Mottagande av motioner Utskottet beslutade att ta emot

2013-01-22

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM 2013-01-17 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utbildningsdepartementet Ämnesråd Mats Johnsson och kansliråd Lars Olof Mikaelsson informerade om proposition 2012/13:30 Forskning och innovation. 2 Justering av protokoll

2013-01-17

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:13

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM 2012-12-18 TID 08.0009.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om lärarlegitimation Statssekreterare Bertil Östberg och ämnesråd Kerstin Hultgren, Utbildningsdepartementet, informerarde om arbetet med lärarlegitimation. 2 Justering av protokoll

2012-12-18

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:12

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM 2012-12-06 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Gudrun Antemar, enhetschef Torkel Nyman, Jesper Antelius programansvarigNina Gustafsson Åberg projektledareAnna Weinholt projektmedarbetare/revisorerAnnette

2012-12-06

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:11

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM 2012-11-29 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:10. 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2011/12:170,

2012-11-29

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:10

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM 2012-11-27 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Karin Nordström vid EU-nämnden fick vara närvarande vid

2012-11-27

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:9

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:9 DATUM 2012-11-22 TID 08.0008.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:8. 2 Skattereduktion för läxhjälp UbU1y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till skatteutskottet med anledning av de motioner

2012-11-22

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:8

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 2012-11-20 TID 13.3013.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:7. 2 Fråga om yttrande till skatteutskottet om skattereduktion för läxhjälp Skatteutskottet har beslutat att bereda utbildningsutskottet

2012-11-20

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:7

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 2012-11-15 TID 10.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Anders Dölling vid EU-nämnden fick vara närvarande vid

2012-11-15

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:6

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 2012-10-25 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:5. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Utskottet

2012-10-25

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM 2012-10-23 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Presentation av proposition 2012/13:30 Forskning och innovation Utbildningsminister Jan Björklund, statssekreterare Peter Honeth och politisk sakkunnig Anna Neuman informerade om propositionen

2012-10-23

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:4

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:4 DATUM 2012-10-18 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga Information om aktuella EU-frågor Forskningsrådet Magnus Härviden och utbildningsrådet Carl-Albert Hjelmborn, EU-representationen i Bryssel samt kanslirådet Åsa Petri och ämnessakkunnig Ann Lindh,

2012-10-18