Dokument & lagar (1 019 träffar)

Omröstning 2012/13:UU3p6 Moratorium för olje- och gasutvinning i Arktis

Votering: betänkande 2012/13:UU3 Norden, förslagspunkt 6 Moratorium för olje- och gasutvinning i Arktis Riksdagen avslår motion 2012/13:U205 av Hans Linde m.fl. V yrkande 2. Datum: 2013-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 17 M

2013-06-05

Omröstning 2012/13:UU3p1 Nordiskt samarbete

Votering: betänkande 2012/13:UU3 Norden, förslagspunkt 1 Nordiskt samarbete Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U15 yrkandena 1 och 4 samt 2012/13:U306 yrkande 46. Datum: 2013-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 95 0 17 M 100 0

2013-06-05

Omröstning 2012/13:UU3p5 Gränshindersarbete

Votering: betänkande 2012/13:UU3 Norden, förslagspunkt 5 Gränshindersarbete Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U15 yrkande 5, 2012/13:U17 yrkande 5, 2012/13:U249 yrkande 2, 2012/13:U306 yrkande 49 och 2012/13:U329 yrkande 1. Datum: 2013-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 SD Parti Ja

2013-06-05

Omröstning 2012/13:UU3p4 Nordiskt kulturarv, djurskydd

Votering: betänkande 2012/13:UU3 Norden, förslagspunkt 4 Nordiskt kulturarv, djurskydd Riksdagen avslår motion 2012/13:U17 yrkandena 1-4. Datum: 2013-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 17 M 99 0 0 8 MP 20 0 0 5 FP 18

2013-06-05

Omröstning 2012/13:UU2p4 Skuldavskrivning

Votering: betänkande 2012/13:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 4 Skuldavskrivning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 21 och 22 samt 2012/13:U341 av Bodil Ceballos m.fl. MP yrkande 4. Datum: 2012-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-12-06

Omröstning 2012/13:UU2p14 Jämställdhetsperspektiv

Votering: betänkande 2012/13:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 14 Jämställdhetsperspektiv Riksdagen avslår motion 2012/13:A386 av Gunvor G Ericson m.fl. MP yrkande 6. Datum: 2012-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-12-06

Omröstning 2012/13:UU2p10 Beställningsbemyndigande för anslag 2:1

Votering: betänkande 2012/13:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 10 Beställningsbemyndigande för anslag 2:1 Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslag 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst

2012-12-06

Omröstning 2012/13:UU2p3 Inriktning på EU-biståndet

Votering: betänkande 2012/13:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 3 Inriktning på EU-biståndet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 20 och 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. S yrkande 11. Datum: 2012-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-12-06

Omröstning 2012/13:UU2p2 Internationella insatser för bistånd och millenniemålen

Votering: betänkande 2012/13:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 2 Internationella insatser för bistånd och millenniemålen Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 2, 2012/13:U233 av Anita Brodén FP yrkande 1, 2012/13:U282 av Anita Brodén m.fl. FP yrkande 3, 2012/13:U288

2012-12-06

Omröstning 2012/13:UU2p15 MR i biståndet

Votering: betänkande 2012/13:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 15 MR i biståndet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U1 av Julia Kronlid m.fl. SD yrkandena 1-3 och 2012/13:U288 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 8. Datum: 2012-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-12-06

Omröstning 2012/13:UU2p13 Styrning och resultatuppföljning

Votering: betänkande 2012/13:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 13 Styrning och resultatuppföljning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. S yrkande 12 i denna del, 2012/13:U318 av Urban Ahlin m.fl. S yrkande 7 och 2012/13:U341 av Bodil Ceballos m.fl. MP yrkande 8. Datum:

2012-12-06

Omröstning 2012/13:UU2p1 Biståndsram, anslagsfrågor inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Votering: betänkande 2012/13:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 1 Biståndsram, anslagsfrågor inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd a Biståndsramen Riksdagen fastställer biståndsramen för 2013 till 1 procent av den bruttonationalinkomst för 2013 som beräknats vid budgeteringstillfället.

2012-12-06

Omröstning 2012/13:UU1p2 Anslagen för 2013 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Votering: betänkande 2012/13:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, förslagspunkt 2 Anslagen för 2013 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 anslagen inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen

2012-12-11

Utskottsmöte 2012/13:36 Tisdag 2013-06-18 kl. 08:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:36 Datum och tid: 2013-06-18 08:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information om EU-förslag om Copernicus-programmet Departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet 2. EU-förslag om Copernicus-programmet Inför eventuell

2013-06-18 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:35 Tisdag 2013-06-11 kl. 10:30

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:35 Datum och tid: 2013-06-11 10:30 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Subsidiaritetsärenden Föredragande: CN 5. Fråga om inhämtande av yttrande från socialutskottet över proposition

2013-06-11 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:34 Torsdag 2013-05-30 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:34 Datum och tid: 2013-05-30 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Skolväsendet UbU7 Justering Motioner Föredragande: IE, CM 5. Studiemedel utan prövning av äldre studieresultat

2013-05-30 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:33 Torsdag 2013-05-23 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:33 Datum och tid: 2013-05-23 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Skolväsendet UbU7 Justering Motioner Föredragande: IE, CM 5. Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.

2013-05-23 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:32 Tisdag 2013-05-21 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:32 Datum och tid: 2013-05-21 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. EU-överläggning om högpresterande datorsystem Statssekreterare Håkan Ekengren och departementssekreterare Sofia Rantatalo, Näringsdepartementet 2. EU-överläggning om Rymdfrågor

2013-05-21 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:31 Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:31 Datum och tid: 2013-05-14 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Skolväsendet UbU7 Justering Motioner Föredragande: IE, CM 5. Studiemedel utan prövning av äldre studieresultat

2013-05-14 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:30 Torsdag 2013-05-02 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:30 Datum och tid: 2013-05-02 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. EU-överläggning om den sociala dimensionen i högre utbildning Statssekreterare Bertil Östberg, kansliråd Åsa Petri och departementssekreterare Selma Memic, Utbildningsdepartementet

2013-05-02 10:00:00