Dokument & lagar (91 träffar)

Yttrande 1971:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utbadningsutskottéts yttrande nr 2 år 1971 UbU 1971:2 y Till finansutskottet Genom beslut den 4 november 1971 har finansutskottet hemställt att utbildningsutskottet avger yttrande över propositionen 1971:140 angående konjunkturstimulerande åtgärder beträffande

1971-12-31

Yttrande 1971:UbU2 (pdf, 33 kB)

Yttrande 1971:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utbildningsutskottets yttrande nr 1 år 1971 UbU 1971:1 y Till socialutskottet Socialutskottet har anhållit om yttrande av utbildningsutskottet över följande motioner, nämligen 1971:72 av herrar Nilsson i Tvärålund c och Larsson i Öskevik c1971:736 av herr

1971-12-31

Yttrande 1971:UbU1 (pdf, 134 kB)

Yttrande 1971:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande nr 2 år 1971 SfU 1971:2 y TiU finansutskottet Genom beslut den 4 november 1971 har finansutskottet hemställt ätt socialförsäkringsutskottet avger yttrande över propositionen 1971:140 angående konjunkturstimulerande åtgärder,

1971-12-31

Yttrande 1971:SfU2 (pdf, 89 kB)

Yttrande 1971:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande nr 1 år 1971 SfU 1971:1 y Till finansutskottet Genom beslut den 19 oktober 1971 har finansutskottet hemställt att socialförsäkringsutskottet avger yttrande över motionen 1971:1493 av herr Hermansson i Stockholm m. fl.

1971-12-31

Yttrande 1971:SfU1 (pdf, 86 kB)