Dokument & lagar (75 träffar)

Yttrande 1971:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utbadningsutskottéts yttrande nr 2 år 1971 UbU 1971:2 y Till finansutskottet Genom beslut den 4 november 1971 har finansutskottet hemställt att utbildningsutskottet avger yttrande över propositionen 1971:140 angående konjunkturstimulerande åtgärder beträffande

1971-12-31

Yttrande 1971:UbU2 (pdf, 33 kB)

Yttrande 1971:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utbildningsutskottets yttrande nr 1 år 1971 UbU 1971:1 y Till socialutskottet Socialutskottet har anhållit om yttrande av utbildningsutskottet över följande motioner, nämligen 1971:72 av herrar Nilsson i Tvärålund c och Larsson i Öskevik c1971:736 av herr

1971-12-31

Yttrande 1971:UbU1 (pdf, 134 kB)

Yttrande 1971:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande nr 1 år 1971 TU 1971:1 y Till finansutskottet Genom beslut den 19 oktober 1971 har finansutskottet hemställt att trafikutskottet avger yttrande över motionen 1971: 1490 av herr Fäll-din m. fl. c såvitt avser yrkandet att riksdagen

1971-12-31

Yttrande 1971:TU1 (pdf, 79 kB)
Paginering