2006 års sjöarbetskonvention

Trafikutskottets bet 2008/09:TU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2009

Beslut

Internationell sjöarbetskonvention (TU15)

Regeringen har i en skrivelse informerat riksdagen om 2006 års sjöarbetskonvention. Konventionen har tagits fram av Internationella arbetsorganisationen (International Labour Organisation, ILO). Målet med konventionen är bland annat att lika spelregler ska gälla för alla för att inget fartyg ska kunna konkurrera med andra genom en undermålig standard för de ombordanställda. Riksdagen tycker, liksom regeringen, att konventionen är ett viktigt internationellt instrument som kan förbättra sjömäns arbets- och levnadsvillkor. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-16
Justering: 2009-05-07
Betänkande publicerat: 2009-05-12
Trycklov: 2009-05-12
bet 2008/09:TU15

Alla beredningar i utskottet

2009-04-16

Internationell sjöarbetskonvention (TU15)

Regeringen har i en skrivelse informerat riksdagen om 2006 års sjöarbetskonvention. Konventionen har tagits fram av Internationella arbetsorganisationen (International Labour Organisation, ILO). Målet med konventionen är bland annat att lika spelregler ska gälla för alla för att inget fartyg ska kunna konkurrera med andra genom en undermålig standard för de ombordanställda. Trafikutskottet tycker, liksom regeringen, att konventionen är ett viktigt internationellt instrument som kan förbättra sjömäns arbets- och levnadsvillkor. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-20
4

Beslut

Beslut: 2009-06-10
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. 2006 års sjöarbetskonvention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2008/09:166 till handlingarna.