2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU16

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 25 mars 2020

Nästa händelse: Beredning 5 mars 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat