Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter

Socialutskottets betänkande 2007/08:SoU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 november 2007

Beslut

Utländska kvinnor ska få göra abort i Sverige (SoU4)

Abortlagen ändras så att det blir tillåtet för utländska kvinnor att göra abort i Sverige. Riksdagen sade ja till regeringens förslag. I dag får en abort endast utföras om kvinnan är svensk medborgare eller bosatt i Sverige, eller om Socialstyrelsen av särskilda skäl lämnar tillstånd till det. I likhet med vad som gäller för övrig hälso- och sjukvård som ges till utländska personer kommer landstingens kostnader för vården att ersättas antingen av kvinnans sjukvårdsförsäkring i hemlandet eller av kvinnan själv, beroende på vilka regler som gäller i det enskilda fallet. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-10-18
Justering: 2007-10-30
Betänkande publicerat: 2007-11-06
Trycklov: 2007-11-06
Reservationer 5
Betänkande 2007/08:SoU4

Utländska kvinnor ska få göra abort i Sverige (SoU4)

Abortlagen ändras så att det blir tillåtet för utländska kvinnor att göra abort i Sverige. I dag får en abort endast utföras om kvinnan är svensk medborgare eller bosatt i Sverige, eller om Socialstyrelsen av särskilda skäl lämnar tillstånd till det.

I likhet med vad som gäller för övrig hälso- och sjukvård som ges till utländska personer kommer landstingens kostnader för vården att ersättas antingen av kvinnans sjukvårdsförsäkring i hemlandet eller av kvinnan själv, beroende på vilka regler som gäller i det enskilda fallet.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2008. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-11-14
4

Beslut

Beslut: 2007-11-15
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 november 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förslag till lag om ändring i abortlagen (1974:595)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i abortlagen (1974:595).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:124 och avslår motionerna 2007/08:So1 yrkande 2, 2007/08:So2 yrkande 1, 2007/08:So3, 2007/08:So512 och 2007/08:So542.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s091039
m810016
c20009
fp19009
kd140010
v01705
mp01603
Totalt134124091

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Informationssatsningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So1 yrkande 1 och 2007/08:So2 yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s910039
m810016
c20009
fp19009
kd140010
v01705
mp00163
Totalt225171691

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So348.

4. Stöd till abortsökande m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So373 yrkandena 3-5, 2007/08:So385, 2007/08:So547 yrkandena 1-3, 2007/08:So548 och 2007/08:So573 yrkandena 1 och 2.

5. Tillgänglighet till ungdomsmottagningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So1 yrkandena 3-6, 2007/08:So558 yrkande 15 och 2007/08:Ub498 yrkande 15.

Reservation 4 (s, v)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s090040
m800116
c20009
fp19009
kd140010
v01705
mp00163
Totalt1331071792

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Andra förebyggande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So373 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:So574.