Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2007/08:MJU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 maj 2008

Beslut

Administrativa sanktioner mot yrkesfiskare i stället för straff (MJU16)

Vissa mindre allvarliga överträdelser av regler i fiskelagen överförs från det straffrättsliga systemet till ett system med administrativa sanktionsavgifter. Regeringen ska bestämma dels vilka överträdelserna ska vara, dels hur stor avgiften ska vara. Avgiften ska vara lägst 1 000 kronor och högst 30 000 kronor. Beslut ska fattas av Fiskeriverket och gälla som domstols dom. Fiskeriverket ska även i fortsättningen kunna återkalla yrkesfiskelicens och fartygstillstånd på grund av de överträdelser som överförs till det administrativa systemet. Fiskeriverket får dessutom möjlighet att interimistiskt återkalla yrkesfiskelicenser och fartygstillstånd på grund av överträdelser som behålls inom det straffrättsliga systemet. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-17
Justering: 2008-05-08
Betänkande publicerat: 2008-05-12
Trycklov: 2008-05-12
Reservationer 16
bet 2007/08:MJU16

Administrativa sanktioner mot yrkesfiskare i stället för straff (MJU16)

Vissa mindre allvarliga överträdelser av regler i fiskelagen överförs från det straffrättsliga systemet till ett system med administrativa sanktionsavgifter. Regeringen ska bestämma dels vilka överträdelserna ska vara, dels hur stor avgiften ska vara. Avgiften ska vara lägst 1 000 kronor och högst 30 000 kronor. Beslut ska fattas av Fiskeriverket och gälla som domstols dom. Fiskeriverket ska även i fortsättningen kunna återkalla yrkesfiskelicens och fartygstillstånd på grund av de överträdelser som överförs till det administrativa systemet. Fiskeriverket får dessutom möjlighet att interimistiskt återkalla yrkesfiskelicenser och fartygstillstånd på grund av överträdelser som behålls inom det straffrättsliga systemet. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2008. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-21
4

Beslut

Beslut: 2008-05-21
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 maj 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om ändring i fiskelagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fiskelagen (1993:787).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:107 och avslår motionerna 2007/08:MJ9 yrkande 1 och 2007/08:MJ11 yrkande 1.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1141015
m870010
c26003
fp22006
kd20004
v00184
mp01504
Totalt269161846

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Villkor för fiskebrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ464 yrkande 7.

Reservation 3 (mp)

3. Differentierade sanktionsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ9 yrkande 2, 2007/08:MJ10 yrkande 1, 2007/08:MJ11 yrkande 2 och 2007/08:MJ464 yrkande 8.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m870010
c26003
fp22006
kd20004
v01804
mp01504
Totalt155147047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Fiskerikontroll m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ11 yrkandena 3-5, 2007/08:MJ413 och 2007/08:MJ417 yrkande 2.

Reservation 5 (s)
Reservation 6 (mp)

5. Fiskekvoter, torskfiske m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ10 yrkande 2, 2007/08:MJ346, 2007/08:MJ417 yrkande 1 och 2007/08:MJ464 yrkandena 1-3 och 5.

Reservation 7 (s)
Reservation 8 (mp)

6. Fritidsfiske, fisketurism m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ233 yrkande 1, 2007/08:MJ317, 2007/08:MJ377 och 2007/08:MJ417 yrkande 6.

Reservation 9 (s)

7. Vattenbruk m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ258, 2007/08:MJ364 och 2007/08:MJ417 yrkande 5.

Reservation 10 (s)
Reservation 11 (v)

8. Kräftfiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ389.

9. Fiskeförbud m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ350, 2007/08:MJ366 yrkandena 7 och 34, 2007/08:MJ417 yrkande 4, 2007/08:MJ446 och 2007/08:MJ464 yrkande 4.

Reservation 12 (s)
Reservation 13 (v)
Reservation 14 (mp)

10. Internationella fiskeavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ366 yrkande 17 och 2007/08:MJ450.

Reservation 15 (s, mp)
Reservation 16 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m870010
c26003
fp22006
kd20004
v00184
mp01504
Totalt1551291847

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.