Afrika

Utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 2021

Beslut

Nej till motioner om Afrika (UU16)

Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om Afrika från allmänna motionstiden 2018, 2019 och 2020. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

Förslagen handlar om Västafrika, Afrikas horn och Sydafrika med fokus på situationen i Västsahara, Somalia, Etiopien, Eritrea och Sydafrika.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionsyrkandena.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-02-04, 2021-02-18, 2021-02-25, 2021-03-18, 2021-04-15

Nej till motioner om Afrika (UU16)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 40 förslag i motioner om Afrika från allmänna motionstiden 2018, 2019 och 2020. Utskottet hänvisar bland annat till pågående arbete.

Förslagen handlar om Västafrika, Afrikas horn och Sydafrika med fokus på situationen i Västsahara, Somalia, Etiopien, Eritrea och Sydafrika.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.