Afrika

Utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU16

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 29 april 2021

Nästa händelse: Justering 22 april 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat