Äktenskap och partnerskap

Civilutskottets bet 2007/08:CU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2008

Beslut

Nej till motioner om äktenskap och partnerskap (CU15)

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 som främst handlar om äktenskap och partnerskap. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-02-21
Justering: 2008-04-01
Betänkande publicerat: 2008-04-03
Trycklov: 2008-04-03
Reservationer 3
bet 2007/08:CU15

Alla beredningar i utskottet

2008-02-21

Nej till motioner om äktenskap och partnerskap (CU15)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 som främst handlar om äktenskap och partnerskap. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-16
4

Beslut

Beslut: 2008-04-17
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 april 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Könsneutral äktenskapslagstiftning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K298 yrkande 2, 2007/08:C298, 2007/08:C317, 2007/08:C318, 2007/08:C339 yrkandena 1 och 2, 2007/08:C344 yrkandena 1-4, 2007/08:C358, 2007/08:C366, 2007/08:C392, 2007/08:C398, 2007/08:C416, 2007/08:U304 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Sf323 yrkande 4, 2007/08:So294 yrkande 1 och 2007/08:So335 yrkandena 15-18.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m790018
c25004
fp180010
kd17007
v01804
mp01504
Totalt139134076

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Vigsel på teckenspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C205.

3. Partnerskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C344 yrkandena 5-7 och 2007/08:So335 yrkandena 19 och 20.

Reservation 2 (v)

4. Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C268, 2007/08:C355 och 2007/08:C385.

5. Äktenskapsskillnad vid tvegifte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju246 yrkande 6.

6. Betänketid vid äktenskapsskillnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C209.

Reservation 3 (v)