Äktenskap, partnerskap och samboende, m.m.

LUs betänkande 2001/02:LU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 februari 2002

Beslut

Motioner om äktenskap, partnerskap och samboende (LU8)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om främst äktenskap, partnerskap och samboende.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2001-11-29
Justering: 2002-01-24
Trycklov: 2002-01-28
Reservationer 9
Betänkande 2001/02:LU8

Alla beredningar i utskottet

2001-11-29, 2001-11-27

Motioner om äktenskap, partnerskap och samboende (LU8)

Lagutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2001 om främst äktenskap, partnerskap och samboende.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-02-06
4

Beslut

Beslut: 2002-02-06
18 förslagspunkter, 11 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utredning om upphävande av äktenskapsbalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L325 yrkande 2.

2. Äktenskapets ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L260 yrkande 1, 2001/02:L322 yrkande 1 och 2001/02:So377 yrkande 2.

Reservation 1 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m670311
c16002
fp13012
kd03606
v35008
mp12004
-2000
Totalt26336446

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Äktenskap för personer av samma kön och s.k. civiläktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L240, 2001/02:L258, 2001/02: L287 yrkande 5, 2001/02:L326, 2001/02:L369 och 2001/02:L371 yrkande 26.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170113
m700011
c15012
fp12202
kd36006
v03328
mp11104
-2000
Totalt25346446

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Partnerskapsförrättningar inom trossamfund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L285, 2001/02:L287 yrkande 4, 2001/02:L325 yrkande 3 och 2001/02:L371 yrkande 17.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170113
m670311
c16002
fp13012
kd36006
v03508
mp11104
-1001
Totalt25146547

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Förordnanden som vigsel- och registreringsförrättare

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L274 och 2001/02:L367 yrkande 2.

Reservation 4 (kd)

6. Ersättning till vigsel- och registreringsförrättare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L220, 2001/02:L229, 2001/02: L247 yrkande 2 och 2001/02:L253.

7. Partnerskapslagens anknytningsvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L287 yrkande 2, 2001/02:L367 yrkandena 1 och 4 och 2001/02:L371 yrkande 15.

Reservation 5 (c, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (c, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m700011
c01602
fp11203
kd36006
v03508
mp0000
-2000
Totalt22774048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Partnerskapsregistrering utomlands

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L287 yrkande 3, 2001/02:L325 yrkande 4, 2001/02:L367 yrkande 3 och 2001/02:L371 yrkande 16.

Reservation 6 (v)

9. Terminologin i lagen om registrerat partnerskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L287 yrkande 1 och 2001/02:L371 yrkande 18.

Reservation 7 (v)

10. Betänketiden vid äktenskapsskillnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L370 yrkande 3.

11. Överklagande av dom på äktenskapsskillnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L291.

12. Åklagares skyldighet att föra talan om äktenskapsskillnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L347.

13. Bodelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L217, 2001/02:L249, 2001/02: L250, 2001/02:L255, 2001/02:L264 yrkande 8, 2001/02:L290, 2001/02: L364, 2001/02:Ju450 yrkande 33 och 2001/02:A229 yrkande 35.

14. Pensionsrättigheter vid bodelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L342.

15. Samäganderättslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L239.

16. Sambolagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L204, 2001/02:L221 och 2001/02: L322 yrkande 3.

Reservation 8 (kd)
Reservation 9 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160015
m061911
c16002
fp13012
kd11346
v35008
mp12004
-0200
Totalt193644448

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Lagstiftningen om sambor av samma kön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L279, 2001/02:L287 yrkande 6, 2001/02:L325 yrkande 1, 2001/02:L356, 2001/02:L367 yrkande 5 och 2001/02:L371 yrkande 19.

18. Värdekommission, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L261, 2001/02:L324 och 2001/02: L353.