Åldersgräns vid tobaksköp

Socialutskottets betänkande 1996/97:SoU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 oktober 1996

Beslut

Åldersgräns vid tobaksköp (SoU4)

Riksdagen beslutade att införa en åldersgräns på 18 år för inköp av tobaksvaror. Åldergränsen ska gälla alla slags tobaksvaror oavsett försäljningsform. Samma åldersgräns ska gälla vid införsel av tobaksvaror i samband med utlandsresa.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-08-21
Justering: 1996-09-04
Betänkande 1996/97:SoU4

Alla beredningar i utskottet

1997-08-21

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-10-09
4

Beslut

Beslut: 1996-10-09

Protokoll med beslut