Äldrefrågor

Socialutskottets bet 2005/06:SoU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2006

Beslut

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU21)

Riksdagen sade nej till motioner om äldrefrågor från allmänna motionstiden 2004 och 2005. Riksdagen hänvisar till att frågorna behandlas i samband med regeringsförslag på området.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

71 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-02-09
Justering: 2006-02-21
Betänkande publicerat: 2006-02-24
Trycklov: 2006-02-24
bet 2005/06:SoU21

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU21)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om äldrefrågor från allmänna motionstiden 2004 och 2005. Utskottet hänvisar till att frågorna behandlas i samband med regeringsförslag på området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-29
4

Beslut

Beslut: 2006-05-30
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Motionsförslag behandlade i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.