Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2008/09:SoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2009

Beslut

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU8)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om äldrefrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-02-12
Justering: 2009-02-26
Betänkande publicerat: 2009-03-02
Trycklov: 2009-03-02
Reservationer 8
Betänkande 2008/09:SoU8

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU8)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om äldrefrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-18
4

Beslut

Beslut: 2009-03-18
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Äldrepolitikens inriktning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So208 av Carina Hägg (s),
2007/08:So377 av Rolf K Nilsson (m),
2007/08:So401 av Solveig Hellquist (fp),
2007/08:So424 av Roland Bäckman (s),
2007/08:So478 av Ann-Christin Ahlberg (s),
2007/08:So496 av Nikos Papadopoulos och Sylvia Lindgren (båda s),
2007/08:So497 av Monica Green (s),
2008/09:Fi291 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 2,
2008/09:So219 av Katarina Brännström (m),
2008/09:So223 av Barbro Westerholm (fp) yrkandena 1 och 2,
2008/09:So298 av Hans Hoff och Bo Bernhardsson (båda s),
2008/09:So311 av Carina Hägg (s),
2008/09:So320 av Jan Björkman m.fl. (s),
2008/09:So375 av Olle Thorell (s),
2008/09:So500 av Björn von Sydow m.fl. (s) yrkande 3,
2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 9 och
2008/09:So575 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 26.

Reservation 1 (s, mp)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0118012
m89008
c23006
fp24004
kd22002
v00184
mp01702
Totalt1581351838

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Boendefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So287 av Staffan Danielsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda c),
2007/08:So505 av Björn von Sydow m.fl. (s) yrkandena 2 och 4,
2008/09:So384 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s),
2008/09:So435 av Christina Axelsson m.fl. (s) yrkande 3 och
2008/09:So500 av Björn von Sydow m.fl. (s) yrkande 5.

3. HBT-frågor och äldreomsorgen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (båda fp) yrkande 8,
2008/09:U323 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) yrkande 9,
2008/09:So515 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s) yrkandena 1 och 4 samt
2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 11-13.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0118012
m88009
c23006
fp24004
kd22002
v01804
mp01702
Totalt157153039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Utbildning och kompetensutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So211 av Caroline Helmersson-Olsson (s),
2007/08:So213 av Lars U Granberg (s),
2007/08:So507 av Jennie Nilsson (s),
2007/08:So582 av Mats Pertoft m.fl. (mp) och
2008/09:So300 av Carina Hägg (s).

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (mp)

5. Hälsa och fysisk aktivitet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So286 av Anders Åkesson och Karin Nilsson (båda c),
2008/09:So229 av Barbro Westerholm (fp),
2008/09:So313 av Yvonne Andersson (kd),
2008/09:So435 av Christina Axelsson m.fl. (s) yrkande 4 och
2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 21.

Reservation 6 (v)

6. Läkemedelshantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:So352 av Solveig Zander (c) och
2008/09:So583 av Lars-Arne Staxäng (m).

7. Psykisk ohälsa hos äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:So372 av Désirée Liljevall (s) och
2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 16.

Reservation 7 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m89008
c23006
fp24004
kd22002
v01804
mp01702
Totalt158152039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Tillsynsverksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So420 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s),
2008/09:So224 av Barbro Westerholm (fp) och
2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 15, 18 och 19.

Reservation 8 (v)

9. Äldrefrågor - motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.