Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2013

Beslut

Riksdagen vill att regeringen redovisar strategi mot våld mot äldre (SoU12)

Äldre kvinnor och män som utsätts för våld och övergrepp är en mycket utsatt grupp. Det är därför viktigt att öka kunskapen och systematiskt motverka våld, menar riksdagen. Riksdagen välkomnar de initiativ som regeringen har tagit. Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att under 2013 återkomma med en samlad redovisning om vilken strategi man valt för att motverka våld mot äldre. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Folkpartiet och Vänsterpartiet.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att regeringen under 2013 ska återkomma med en samlad redovisning till riksdagen om vilken strategi man valt för att motverka våld mot äldre. Delvis bifall till motionerna 2012/13:So247 och 2012/13:So487 yrkande 22. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

42 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-31
Justering: 2013-02-21
Betänkande publicerat: 2013-02-27
Trycklov: 2013-02-26
Reservationer 15
Betänkande 2012/13:SoU12

Alla beredningar i utskottet

2013-01-31

Socialutskottet vill att regeringen redovisar strategi mot våld mot äldre (SoU12)

Äldre kvinnor och män som utsätts för våld och övergrepp är en mycket utsatt grupp. Det är därför viktigt att öka kunskapen och systematiskt motverka våld, menar socialutskottet. Utskottet välkomnar de initiativ som regeringen har tagit. Utskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att under 2013 återkomma med en samlad redovisning om vilken strategi man valt för att motverka våld mot äldre. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Folkpartiet och Vänsterpartiet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-06
4

Beslut

Beslut: 2013-03-07
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 mars 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Äldrepolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So216 av Barbro Westerholm (FP) yrkande 1,
2012/13:So263 av Lars Gustafsson (KD),
2012/13:So294 av Stefan Caplan (M),
2012/13:So371 av Ann-Christin Ahlberg (S),
2012/13:So389 av Carina Herrstedt (SD),
2012/13:So394 av Carina Herrstedt (SD),
2012/13:So419 av Gustav Nilsson (M),
2012/13:So443 av Anna Steele (FP),
2012/13:So487 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 4,
2012/13:So501 av Cristina Husmark Pehrsson (M),
2012/13:So506 av Björn von Sydow m.fl. (S) yrkandena 2 och 7,
2012/13:So536 av Adnan Dibrani m.fl. (S),
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 46 och
2012/13:So596 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkandena 4, 10-13 och 15.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M950012
MP00232
FP22002
C19004
SD00200
V00163
KD18001
PP0000
-0000
Totalt154985938

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Rättssäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So375 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M).

3. Äldreomsorg på det egna språket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So403 av Nina Lundström (FP).

4. Lex Sarah

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So536 av Allan Widman (FP),
2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 23 och
2012/13:So487 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 18.

Reservation 5 (S, V)

5. Anhörigstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So363 av Stefan Käll (FP),
2012/13:So425 av Katarina Brännström (M),
2012/13:So487 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 19 och 20 samt
2012/13:So596 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 7.

Reservation 6 (MP)
Reservation 7 (V)

6. Psykisk ohälsa bland äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So240 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (båda S) och
2012/13:So268 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 8 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M950012
MP02302
FP22002
C19004
SD20000
V01603
KD18001
PP0000
-0000
Totalt174137038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:C446 av Jan Lindholm (MP) yrkande 4,
2012/13:So487 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 8 och 9,
2012/13:So506 av Björn von Sydow m.fl. (S) yrkande 6,
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 50 och
2012/13:So596 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkandena 1-3.

Reservation 9 (S)
Reservation 10 (MP)
Reservation 11 (V)

8. Kunskap och kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So260 av Eva-Lena Jansson (S),
2012/13:So506 av Björn von Sydow m.fl. (S) yrkande 3,
2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 3 i denna del och
2012/13:So596 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 9.

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (MP)
Reservation 14 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009814
M940112
MP02302
FP22002
C19004
SD20000
V00163
KD18001
PP0000
-0000
Totalt1732311538

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Avgifter inom äldreomsorgen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So347 av Kerstin Nilsson och Kerstin Engle (båda S) och
2012/13:So510 av Hillevi Larsson m.fl. (S).

10. Motverka våld mot äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen under 2013 ska återkomma med en samlad redovisning till riksdagen om vilken strategi man har valt för att motverka våld mot äldre.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna
2012/13:So247 av Barbro Westerholm (FP) och
2012/13:So487 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 22.

Reservation 15 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M950012
MP20032
FP22002
C19004
SD02000
V01603
KD18001
PP0000
-0000
Totalt27236338

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Motionsyrkanden för förenklad beredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.