Äldreomsorg

Socialutskottets betänkande 2022/23:SoU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2023

Beslut

Nej till motioner om äldres rättigheter, äldreomsorgens organisation och personal (SoU22)

Riksdagen sa nej till de cirka 90 förslagen i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022, framförallt med hänvisning till pågående arbete.

Förslagen i motionerna handlar bland annat om äldres rättigheter, äldreomsorgens organisation och finansiering, personalkontinuitet och villkor, språkkrav för personal i äldreomsorgen samt näring och måltider för de äldre.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-01-31, 2023-02-21

Nej till motioner om äldres rättigheter, äldreomsorgens organisation och personal (SoU22)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till de cirka 90 förslagen i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022, framförallt med hänvisning till pågående arbete.

Förslagen i motionerna handlar bland annat om äldres rättigheter, äldreomsorgens organisation och finansiering, personalkontinuitet och villkor, språkkrav för personal i äldreomsorgen samt näring och måltider för de äldre.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.