Äldrepolitik

Socialutskottets betänkande 1998/99:SoU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 1999

Beslut

Motioner om äldrepolitik (SoU7)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om äldrepolitik. Flertalet motioner avslogs med hänvisning till pågående arbete med den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-01-26
Justering: 1999-02-18
Betänkande 1998/99:SoU7

Motioner om äldrepolitik (SoU7)

Socialutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om äldrepolitik. Flertalet motioner avslås med hänvisning till pågående arbete med den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-26
4

Beslut

Beslut: 1999-04-14

Protokoll med beslut