Äldrepolitik

Socialutskottets betänkande 2001/02:SOU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2002

Beslut

Motioner om äldrepolitik (SoU12)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om äldrepolitik.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-02-14
Justering: 2002-03-19
Trycklov: 2002-04-11
Reservationer 43
Betänkande 2001/02:SOU12

Motioner om äldrepolitik (SoU12)

Socialutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2001 om äldrepolitik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-04-17
4

Beslut

Beslut: 2002-04-17
24 förslagspunkter, 7 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ytterligare mål för äldrepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So239 yrkande 1 och 2001/02: So347 yrkande 1.

Reservation 1 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m682011
c01602
fp13012
kd36006
v38005
mp15001
-1001
Totalt28918141

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Inriktningen av äldrepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So3 yrkandena 1, 3 och 4, 2001/02:So203, 2001/02:So239 yrkande 5, 2001/02:So263 yrkande 10, 2001/02:So302 yrkande 1, 2001/02:So464, 2001/02:So509 yrkande 3, 2001/02:So520, 2001/02:So613 yrkandena 1, 2, 10 och 12, 2001/02: So630 yrkande 8 och 2001/02:Sf402 yrkande 7.

Reservation 2 (v)
Reservation 3 (c)
Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (m)
Reservation 6 (kd)
Reservation 7 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m07209
c00162
fp00142
kd00375
v60325
mp7072
-0101
Totalt1317310639

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Utvärdera ädelreformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So610 yrkande 1.

4. Äldrepeng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So3 yrkande 5, 2001/02:So205, 2001/02:So630 yrkande 3, 2001/02:So637 yrkande 4, 2001/02:Sk288 yrkande 15, 2001/02:Sk433 yrkande 3 och 2001/02:N319 yrkande 13.

Reservation 8 (m)
Reservation 9 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160015
m10719
c16002
fp01402
kd36006
v38005
mp15001
-0011
Totalt222147241

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Obligatorisk äldreförsäkring m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So3 yrkandena 6, 14 och 15.

Reservation 10 (m)

6. Frivilligverksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So263 yrkande 3, 2001/02:So613 yrkande 13 och 2001/02:So630 yrkande 5.

Reservation 11 (kd, v)
Reservation 12 (fp)

7. Kommunernas yttersta ansvar m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So3 yrkandena 2, 7 och 13.

Reservation 13 (m)

8. Äldreboenden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So285, 2001/02:So356 yrkandena 1 och 3, 2001/02:So613 yrkande 11 och 2001/02:So630 yrkandena 6 och 7.

Reservation 14 (kd)
Reservation 15 (fp)

9. Konkurrensutsättning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So239 yrkande 4, 2001/02:So263 yrkande 9, 2001/02:So345 yrkande 3 och 2001/02:So588.

Reservation 16 (c)
Reservation 17 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m72009
c00162
fp14002
kd37005
v13606
mp15001
-1001
Totalt257361640

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Tillsynsverksamheten

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So3 yrkande 12 och 2001/02: So297.

Reservation 18 (m)

11. Ny lag för äldreomsorgen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So263 yrkande 7.

Reservation 19 (v)

12. Lex Sarah

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So263 yrkande 8.

Reservation 20 (v)

13. Kvalitetsarbete i äldreomsorgen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So263 yrkandena 2 och 4, 2001/02:So485 yrkande 2, 2001/02:So610 yrkande 2, 2001/02:So613 yrkande 6 och 2001/02:So630 yrkandena 10, 11 och 13.

Reservation 21 (v)
Reservation 22 (kd)
Reservation 23 (fp)

14. Tillgänglighet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:So239 yrkande 6.

Reservation 24 (m, c, fp, kd)

15. Demensvård m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So3 yrkandena 20 22, 2001/02: So263 yrkande 6, 2001/02:So286, 2001/02:So347 yrkande 5, 2001/02: So609 yrkandena 3 och 5 och 2001/02:So613 yrkande 7.

Reservation 25 (m)
Reservation 26 (v)
Reservation 27 (kd)

16. Rättsskydd för dementa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So3 yrkande 19, 2001/02:So240 yrkande 19, 2001/02:So263 yrkande 5, 2001/02:So339 och 2001/02: So444.

Reservation 28 (m)
Reservation 29 (v)
Reservation 30 (c)

17. Hemsjukvård

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf256 yrkandena 2 och 3.

Reservation 31 (fp)

18. Hemtjänst

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So485 yrkande 1 och 2001/02:So630 yrkande 12.

Reservation 32 (fp, kd)

19. Avdragsrätt för hushållsnära tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So3 yrkande 23, 2001/02:So362 yrkande 3 och 2001/02:So613 yrkande 9.

Reservation 33 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m07209
c01602
fp01402
kd03705
v38005
mp14011
-0101
Totalt170140138

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Förebyggande folkhälsoarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So287, 2001/02:So347 yrkande 4, 2001/02:So381 och 2001/02:MJ518 yrkande 18.

Reservation 34 (kd)
Reservation 35 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 35 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m72009
c16002
fp13012
kd00366
v38005
mp01501
-1001
Totalt258153739

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Äldreminister m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So613 yrkandena 3 och 4.

Reservation 36 (kd)

22. Äldreombudsmän

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So335 och 2001/02:So630 yrkande 4.

Reservation 37 (fp)

23. Personalutveckling, rekrytering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So3 yrkande 24, 2001/02:So239 yrkande 7, 2001/02:So263 yrkande 1, 2001/02:So347 yrkande 2, 2001/02:So356 yrkande 2, 2001/02:So366 yrkandena 1 och 2, 2001/02: So452 och 2001/02:So630 yrkande 16.

Reservation 38 (m)
Reservation 39 (v)
Reservation 40 (kd)
Reservation 41 (c)
Reservation 42 (fp)

24. Forskning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So630 yrkande 17.

Reservation 43 (fp)