Alkoholfrågor

Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 februari 2007

Beslut

Nej till motioner om alkoholfrågor (SoU5)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika alkoholfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-01-16
Justering: 2007-02-01
Betänkande publicerat: 2007-02-06
Trycklov: 2007-02-06
Reservationer 7
Betänkande 2006/07:SoU5

Nej till motioner om alkoholfrågor (SoU5)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika alkoholfrågor. Några av motionerna handlar om ålderskontrollen vid försäljning av folköl. Utskottet vill med anledning av motionerna påminna om att ett enigt utskott för två år sedan gav regeringen i uppdrag att snarast återkomma till riksdagen med förslag (se 2004/05:SoU9). Utskottet påminde om detta ställningstagande vid förra årets behandling av alkoholmotioner och uttalade bland annat att det fanns behov av att regeringen agerade snabbt. Nu utgår utskottet från att regeringen kommer med ett förslag inom kort.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-02-15
4

Beslut

Beslut: 2007-02-21
11 förslagspunkter, 10 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 februari 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Alkoholpolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So203 yrkande 1, 2006/07:So270, 2006/07:So376 yrkandena 1 och 5, 2006/07:So378 yrkande 3, 2006/07:So411, 2006/07:So416 yrkandena 1 och 2, 2006/07:So459 yrkande 2, 2006/07:So461 yrkande 2, 2006/07:So464 yrkande 44 och 2006/07:So487.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140115
m92005
c26003
fp23005
kd19005
v01804
mp00172
Totalt274181839

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Informationsinsatser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk245 yrkande 2, 2006/07:So266 yrkande 2, 2006/07:So278 yrkandena 1 och 2, 2006/07:So328, 2006/07:So376 yrkande 7, 2006/07:So378 yrkande 2 och 2006/07:So459 yrkandena 5 och 6.

Reservation 3 (v)

3. Ålderskontrollen vid försäljning av folköl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So211, 2006/07:So242 och 2006/07:So376 yrkande 2.

Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

4. Alkoläsk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So443.

5. Varningstexter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So327 i denna del.

6. Forskning kring kvinnors missbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So378 yrkande 1.

7. Detaljhandelsmonopolet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So280.

8. Systembolagets uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So376 yrkande 6.

Reservation 6 (v)

9. Distanshandel med alkoholdrycker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So461 yrkande 1.

10. Diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So214.

11. Översyn av alkohollagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So220, 2006/07:So258 yrkandena 1 och 2, 2006/07:So266 yrkande 3, 2006/07:So281, 2006/07:So283, 2006/07:So304, 2006/07:So313, 2006/07:So321, 2006/07:So351, 2006/07:So367, 2006/07:So406, 2006/07:So412, 2006/07:So421, 2006/07:So422 och 2006/07:So423.

Reservation 7 (mp)