Alkoholpolitiken

Socialutskottets betänkande 1992/93:SoU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-02-16
Justering: 1993-02-25
Betänkande 1992/93:SoU17

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-03-25
4

Beslut

Beslut: 1993-03-25

Protokoll med beslut