Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Alkoholskatt och tobaksskatt

Skatteutskottets betänkande 1994/95:SkU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 april 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1995-02-21
Justering: 1995-03-14
Betänkande 1994/95:SkU19

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-03-30
4

Beslut

Beslut: 1995-04-05

Protokoll med beslut