Allmänna helgdagar m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2007

Beslut

Nej till motioner om allmänna helgdagar (KU15)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om nationaldagen, flaggdagar, det offentliga belöningssystemet och en Raoul Wallenberg-dag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-03-20
Justering: 2007-03-27
Betänkande publicerat: 2007-04-02
Trycklov: 2007-04-02
Reservationer 1
Betänkande 2006/07:KU15

Alla beredningar i utskottet

2007-03-20, 2007-03-13

Nej till motioner om allmänna helgdagar (KU15)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om nationaldagen, flaggdagar, det offentliga belöningssystemet och en Raoul Wallenberg-dag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-04-18
4

Beslut

Beslut: 2007-04-18
4 förslagspunkter, 4 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nationaldagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K251.

2. Flaggdagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K225, 2006/07:K288, 2006/07:K300 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:K328.

Reservation 1 (mp)

3. Raoul Wallenbergdag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K249 och 2006/07:K357.

4. Belöningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K295, 2006/07:K317 och 2006/07:K322.