Allmänna helgdagar m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2015

Beslut

Nej till motioner om allmänna helgdagar (KU8)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om allmänna helgdagar. Motionerna handlar om flaggdagar och flaggning, Sveriges nationalsång, minnet av Harry Nordlund samt offentliga belöningssystem.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-02-17
Justering: 2015-03-03
Trycklov: 2015-03-04
Reservationer 3
Betänkande 2014/15:KU8

Alla beredningar i utskottet

2015-02-17, 2015-02-10

Nej till motioner om allmänna helgdagar (KU8)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om allmänna helgdagar. Motionerna handlar om flaggdagar och flaggning, Sveriges nationalsång, minnet av Harry Nordlund samt offentliga belöningssystem.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-10
Debatt i kammaren: 2015-03-11
4

Beslut

Beslut: 2015-03-12
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 mars 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Flaggdagar och flaggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

2. Sveriges nationalsång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2868 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 77 0 0 7
SD 0 43 0 6
MP 21 0 0 4
C 16 0 0 6
V 17 0 0 4
KD 12 0 0 4
Totalt 260 43 0 46


3. Minnet av Harry Nordlund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Riksdagens hedersmedalj

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:375 av Allan Widman (FP).

Reservation 2 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (FP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 101 0 0 12
M 74 3 0 7
SD 43 0 0 6
MP 21 0 0 4
C 16 0 0 6
V 17 0 0 4
KD 12 0 0 4
Totalt 284 19 0 46


5. Offentliga belöningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1028 av Björn Söder och Kent Ekeroth (SD),

2014/15:1398 av Tuve Skånberg (KD),

2014/15:1584 av Patrick Reslow (M),

2014/15:1994 av Hans Wallmark (M),

2014/15:2915 av Mikael Jansson (SD) och

2014/15:2947 av Mikael Jansson (SD).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 77 0 0 7
SD 0 43 0 6
MP 21 0 0 4
C 15 0 0 7
V 17 0 0 4
KD 12 0 0 4
Totalt 259 43 0 47