Allmänna helgdagar m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 februari 2019

Beslut

Nej till motioner om allmänna helgdagar (KU18)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om allmänna helgdagar. Det som föreslogs i motionerna var bland annat införandet av nya eller förändring av befintliga helgdagar, förändrade regler om flaggning, regler om nationalsången och en minnesdag tillägnad kommunismens offer. Andra förslag är att det inrättas riksdagens hedersmedaljer och ökad användning av nationella symboler.

Enligt riksdagen finns det inte behov av några åtgärder i dessa frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-02-07
Justering: 2019-02-14
Trycklov: 2019-02-18
Reservationer 6
Betänkande 2018/19:KU18

Alla beredningar i utskottet

2019-02-07, 2019-01-24

Nej till motioner om allmänna helgdagar (KU18)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om allmänna helgdagar. Det som föreslås i motionerna är bland annat införandet av nya eller förändring av befintliga helgdagar, förändrade regler om flaggning, regler om nationalsången och en minnesdag tillägnad kommunismens offer. Andra förslag är att det inrättas riksdagens hedersmedaljer och ökad användning av nationella symboler.

Enligt utskottet finns det inte behov av några åtgärder i dessa frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-26
Debatt i kammaren: 2019-02-27
4

Beslut

Beslut: 2019-02-27
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 februari 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna helgdagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:127 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:524 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L),

2018/19:765 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 1 och

2018/19:1521 av Annicka Engblom (M).

Reservation 1 (SD)

2. Regler om flaggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:127 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 16.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 65 0 0 5
SD 0 58 0 4
C 30 0 0 1
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 264 58 0 27


3. En minnesdag tillägnad kommunismens offer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:9 av Björn Söder (SD) och

2018/19:127 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 3 (SD)

4. Nationalsången

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:96 av Carina Ståhl Herrstedt (SD),

2018/19:127 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 18 och

2018/19:446 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 65 0 0 5
SD 0 58 0 4
C 30 0 0 1
V 27 0 0 1
KD 21 0 0 1
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 265 58 0 26


5. Nationella symboler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:127 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 17 och

2018/19:446 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.

Reservation 5 (SD)

6. Ett civilkuragepris

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:275 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.

7. Offentliga belöningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:10 av Björn Söder (SD) och

2018/19:1604 av Mattias Karlsson i Luleå (M).

8. Riksdagens hedersmedaljer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2033 av Allan Widman m.fl. (L) yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (L)