Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets bet 2007/08:SkU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2008

Beslut

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU19)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om beskattning av företag och företagsägande, ideella föreningar och stiftelser, kapitalinkomster och fastigheter. Skälet är i fler fall att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Det gäller skatteincitament för att stärka investeringar i företag, tonnageskatt, fåmansföretagens skatteregler, beskattning av allmännyttig verksamhet och att stärka den ideella sektorn och stimulera forskning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

51 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-01-22
Justering: 2008-02-19
Betänkande publicerat: 2008-02-26
Trycklov: 2008-02-26
Reservationer 10
bet 2007/08:SkU19

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU19)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om beskattning av företag och företagsägande, ideella föreningar och stiftelser, kapitalinkomster och fastigheter. Skälet är i fler fall att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Det gäller skatteincitament för att stärka investeringar i företag, tonnageskatt, fåmansföretagens skatteregler, beskattning av allmännyttig verksamhet och att stärka den ideella sektorn och stimulera forskning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-03-05
4

Beslut

Beslut: 2008-03-05
18 förslagspunkter, 14 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 mars 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företagande och investeringar, allmänna frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sk206 av Marie Engström m.fl. (v),
2007/08:Sk241 av Elisabeth Svantesson (m),
2007/08:Sk249 av Magdalena Andersson (m),
2007/08:Sk253 av Jan Andersson (c),
2007/08:Sk254 av Eva Bengtson Skogsberg (m),
2007/08:Sk257 av Lars Elinderson (m),
2007/08:Sk289 av Jan Ericson (m),
2007/08:Sk290 av Jan Andersson och Annika Qarlsson (båda c),
2007/08:Sk308 av Maria Plass (m),
2007/08:Sk341 av Tomas Tobé och Jessica Polfjärd (båda m),
2007/08:Sk346 av Anna König Jerlmyr (m),
2007/08:Sk361 av Ulf Holm (mp) yrkande 1,
2007/08:Sk367 av Karin Pilsäter (fp),
2007/08:Sk368 av Karin Pilsäter (fp),
2007/08:Sk378 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) yrkandena 1 och 2,
2007/08:Sk391 av Lars Johansson m.fl. (s) yrkande 4,
2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 3 och 5 samt
2007/08:N385 av Karla López (mp) yrkande 5.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m870010
c25004
fp23005
kd20004
v00193
mp00154
Totalt1551103450

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Tonnageskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sk315 av Christina Oskarsson m.fl. (s),
2007/08:Sk357 av Lars Hjälmered och Lisbeth Grönfeldt Bergman (båda m) och
2007/08:T510 av Christina Axelsson m.fl. (s) yrkande 8.

Reservation 4 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m860011
c25004
fp22006
kd21003
v01903
mp15004
Totalt169128052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ideella föreningar och stiftelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sk243 av Lars-Ivar Ericson (c),
2007/08:Sk298 av Mats Pertoft och Ulf Holm (båda mp) och
2007/08:Sk312 av Lars-Arne Staxäng och Kent Olsson (båda m).

4. Lön till barn i familjeföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sk297 av Désirée Pethrus Engström (kd).

5. Ersättningar i samband med områdesskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sk250 av Birgitta Sellén och Kenneth Johansson (båda c),
2007/08:Sk349 av Peder Wachtmeister och Jan-Evert Rådhström (båda m) och
2007/08:Sk396 av Anna Bergkvist (m).

6. Enskild näringsidkares personliga friskvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sk229 av Rosita Runegrund (kd),
2007/08:Sk230 av Helena Leander och Karla López (båda mp) yrkande 2 och
2007/08:Sk328 av Anne Marie Brodén (m).

Reservation 5 (mp)

7. Förmånsbeskattning av firmabilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sk384 av Jan R Andersson (m) yrkande 1.

8. Sponsring, forskning och utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sk248 av Magdalena Andersson och Jan-Evert Rådhström (båda m) yrkande 2,
2007/08:Sk292 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp) yrkandena 1 och 2,
2007/08:Sk329 av Anne Marie Brodén och Finn Bengtsson (båda m),
2007/08:Sk356 av Yvonne Andersson (kd) och
2007/08:Sk377 av Marianne Kierkemann (m) yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (v)

9. Representation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sk246 av Tomas Tobé (m).

10. Deklarationskostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sk208 av Rolf Gunnarsson (m).

11. Preliminärskatteavdrag på kapitalinkomster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sk269 av Jan Ertsborn (fp) och
2007/08:Sk287 av Johan Löfstrand (s).

Reservation 7 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m870010
c23006
fp23005
kd21003
v18004
mp15004
Totalt187108054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Klassificering av byggnader för äldreboende vid fastighetstaxeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sk203 av Marie Engström m.fl. (v).

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m870010
c25004
fp23005
kd21003
v01903
mp01504
Totalt156141052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Bostadsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sk232 av Helena Leander (mp),
2007/08:Sk245 av Yvonne Andersson (kd) yrkandena 1 och 2 samt
2007/08:Sk390 av Mats Sander (m).

Reservation 9 (mp)

14. Skattefrågor med anknytning till hyresrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:C211 av Egon Frid m.fl. (v) yrkande 7 och
2007/08:C371 av Jan Lindholm och Karla López (båda mp) yrkandena 2 och 5-7.

Reservation 10 (v)

15. Uthyrning av privatbostad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sk280 av Tobias Krantz och Camilla Lindberg (båda fp).

16. Kulturhistoriskt intressant bebyggelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sk354 av Sven Bergström och Per Åsling (båda c).

17. Förbättringsutgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sk202 av Rolf Gunnarsson (m).

18. Uppskov med beskattning av kapitalvinstskatt vid köp av ersättningsbostad utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sk337 av Hans Wallmark (m).