Allmänna motioner om energibeskattning m.m.

Skatteutskottets bet 2005/06:SkU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2006

Beslut

Nej till motioner om energibeskattning (SkU20)

Riksdagen sade nej till motioner om energibeskattning från allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om en reformering av energiskattesystemet och den gröna skatteväxlingen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-14
Justering: 2006-03-23
Betänkande publicerat: 2006-03-29
Trycklov: 2006-03-29
Reservationer 14
bet 2005/06:SkU20

Nej till motioner om energibeskattning (SkU20)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om energibeskattning från allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om en reformering av energiskattesystemet och den gröna skatteväxlingen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-06
4

Beslut

Beslut: 2006-04-06
12 förslagspunkter, 11 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energiskatt, allmänt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk336, 2005/06:Sk362, 2005/06:Sk388, 2005/06:Sk416, 2005/06:Sk455 yrkande 5, 2005/06:Sk466, 2005/06:Sk470, 2005/06:Sk479 yrkande 2, 2005/06:Sk513, 2005/06:MJ292 yrkande 6, 2005/06:MJ531 yrkande 3, 2005/06:N338 yrkande 7, 2005/06:N436 yrkande 1, 2005/06:N439 yrkande 7, 2005/06:N441 yrkandena 3-5 och 2005/06:N476 yrkandena 4, 5, 13 och 14.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (v)
Reservation 5 (c)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m040015
c00148
fp013512
kd102210
v14059
mp00125
-0011
Totalt126418993

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Jordbrukets miljö- och energiskatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ448 yrkandena 8 och 9 samt 2005/06:N380 yrkande 2.

Reservation 7 (mp)

3. Effektskatt på kärnkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk290, 2005/06:Sk491, 2005/06:Sk503, 2005/06:N307 yrkande 2, 2005/06:N436 yrkande 8 och 2005/06:N476 yrkande 3.

Reservation 8 (m, fp, kd)

4. Torv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:N436 yrkandena 22 och 23.

Reservation 9 (fp)

5. Vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N436 yrkande 21 och 2005/06:N476 yrkandena 19 och 20.

Reservation 10 (fp)
Reservation 11 (kd)

6. Röd finsk olja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk252, 2005/06:Sk338 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Sk381.

7. Skatt på naturgrus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk205, 2005/06:Sk304 och 2005/06:Sk380.

Reservation 12 (m)

8. Reklamskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk203.

9. Skatt på fritidsbåtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk343 yrkande 2 och 2005/06:T494 yrkande 2.

10. Skatt på djurförsök

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk492.

Reservation 13 (mp)

11. Skatt på socker och fett

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ351 yrkande 3.

Reservation 14 (mp)

12. Miljöavgift på brandvarnare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk354.