Allmänna motioner om inkomstbeskattning

Skatteutskottets betänkande 2002/03:SKU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2003

Beslut

Motioner om inkomstskatt (SkU7)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om inkomstbeskattning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

87 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-02-11
Justering: 2003-03-04
Betänkande publicerat: 2003-03-11
Trycklov: 2003-03-10
Reservationer 14
Betänkande 2002/03:SKU7

Alla beredningar i utskottet

2003-02-11, 2003-01-28

Motioner om inkomstskatt (SkU7)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om inkomstbeskattning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-03-19
4

Beslut

Beslut: 2003-03-19
26 förslagspunkter, 22 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatteskala, grundavdrag, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk210, 2002/03:Sk214, 2002/03:Sk283, 2002/03:Sk290, 2002/03:Sk294, 2002/03:Sk342, 2002/03:Sk399, 2002/03:Sk417 yrkandena 12 och 13, 2002/03:Sf332 yrkande 22, 2002/03:Sf376 yrkande 3, 2002/03:So19 yrkande 17, 2002/03:Kr297 yrkandena 15-17, 2002/03:N207 yrkande 2, 2002/03:N395 yrkande 8, 2002/03:A241 yrkande 4, 2002/03:A314 yrkande 7 och 2002/03:A316 yrkande 6.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m04807
c17005
fp00426
kd00303
v00228
mp16001
-0000
Totalt160489447

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Grundavdrag för barns ränteinkomster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sk220.

3. Beskattningen av barnpension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So516 yrkande 2.

Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m48007
c16006
fp41007
kd30003
v21018
mp01601
-0000
Totalt28316149

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Resor till och från arbetet och i tjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk254 yrkande 3, 2002/03:Sk359, 2002/03:Sk371 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Sk380, 2002/03:Sk382 yrkande 5, 2002/03:N265 yrkande 5, 2002/03:N266 yrkande 8, 2002/03:N267 yrkande 9, 2002/03:N345 yrkandena 18 och 19 och 2002/03:A241 yrkande 20.

Reservation 6 (fp)

5. Glesbygdsavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:N272.

6. Resor vid vissa uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk300 och 2002/03:Kr335 yrkande 3.

7. Arbetsrum i bostaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk221, 2002/03:Sk321 och 2002/03:Sk396 yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (m)

8. Bilförmån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk304 yrkandena 1-3 och 2002/03:A366 yrkande 13.

9. Dubbel bosättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sk235.

10. Pensionsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi287 yrkande 17, 2002/03:Sk205 och 2002/03:Sk378.

11. Förmånstagare till pensionsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk256 och 2002/03:Sk323.

12. Hushållstjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk208 yrkandena 1-3, 2002/03:Sk231, 2002/03:Sk264, 2002/03:Sk275, 2002/03:Sk280, 2002/03:Sk351, 2002/03:Sk382 yrkande 6, 2002/03:Sk383 yrkande 15, 2002/03:Sk402, 2002/03:Sf291 yrkande 19, 2002/03:Sf332 yrkande 29, 2002/03:Sf335 yrkande 9, 2002/03:Sf376 yrkande 5, 2002/03:Sf380 yrkande 16, 2002/03:N227 yrkande 10, 2002/03:N392 yrkande 3, 2002/03:N395 yrkande 12 i denna del, 2002/03:A241 yrkande 5, 2002/03:A242 yrkande 18 och 2002/03:A315 yrkande 5.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m04807
c01705
fp04206
kd03003
v22008
mp16001
-0000
Totalt165137047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Förmån av fria hemtjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk343 och 2002/03:N395 yrkande 12 i denna del.

Reservation 9 (kd)

14. Persondatorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:T463 yrkande 4.

15. Biodling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ421 yrkande 1.

16. Bärplockning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk237 och 2002/03:Sk336.

17. Gåvor till ideell verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk232, 2002/03:Sk255, 2002/03:Sk270 yrkandena 1-3, 2002/03:Sk279, 2002/03:Sk340 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Sk348 yrkande 1, 2002/03:U207 yrkandena 3 och 4, 2002/03:U294 yrkande 10, 2002/03:Kr366 yrkande 2 och 2002/03:Ub367 yrkande 2.

Reservation 10 (fp)
Reservation 11 (kd)

18. Universiteten och externa finansiärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub367 yrkande 3.

Reservation 12 (m)

19. Allmännyttiga ideella föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sk310.

20. Hälsovård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sk257 yrkande 1.

21. Ersättning vid ideell skada

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sk334.

22. Idrottskonto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr266 yrkande 10, 2002/03:Kr335 yrkande 4 och 2002/03:Kr368 yrkande 7.

Reservation 13 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m11467
c01705
fp04206
kd03003
v22008
mp14012
-0000
Totalt164904748

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Musikinstrument

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sk369.

24. Uthyrning av privatbostad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk376, 2002/03:Ub487 yrkande 6, 2002/03:N305 yrkande 3, 2002/03:Bo216 yrkande 1, 2002/03:Bo238 yrkande 5, 2002/03:Bo290 yrkande 3 och 2002/03:Bo291 yrkande 10.

Reservation 14 (m, fp, kd)

25. Hyresgästers självförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Bo291 yrkande 21.

26. Öresundsregionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk241 och 2002/03:Sk406.