Allmänna motioner om inkomstskatt m.m.

Skatteutskottets betänkande 2001/02:SKU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2002

Beslut

Motioner om inkomstskatt (SkU14)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om inkomstskatt. Motionerna handlar om den allmänna inriktning av skattepolitiken men också om en rad konkreta beskattningsfrågor, t.ex. införandet av ett kompetenskonto, beskattningen av fria hemtjänster, beskattningen av bilförmån, avdraget för resor till och från arbetet, avdrag vid dubbel bosättning, skattereduktionen för fackföreningsavgift, avdrag vid arbete i bostaden, gåvor till ideella organisationer etc. Andra motioner handlar om en ökad skattefrihet för plockning av bär, svamp och kottar, en avgiftsbefrielse för ersättning till ungdomsledare, ett grundavdrag för barns ränteinkomster etc. I en rad motioner tas också skattefrågorna i Öresundsregionen upp liksom motsvarande problem vid gränsen mot Norge. Även hobbybeskattningen av biodling och innehav av travhäst behandlas.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

109 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-02-05
Justering: 2002-03-05
Trycklov: 2002-03-08
Reservationer 28
Betänkande 2001/02:SKU14

Motioner om inkomstskatt (SkU14)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2001 om inkomstskatt. Motionerna handlar om den allmänna inriktning av skattepolitiken men också om en rad konkreta beskattningsfrågor, t.ex. införandet av ett kompetenskonto, beskattningen av fria hemtjänster, beskattningen av bilförmån, avdraget för resor till och från arbetet, avdrag vid dubbel bosättning, skattereduktionen för fackföreningsavgift, avdrag vid arbete i bostaden, gåvor till ideella organisationer etc. Andra motioner handlar om en ökad skattefrihet för plockning av bär, svamp och kottar, en avgiftsbefrielse för ersättning till ungdomsledare, ett grundavdrag för barns ränteinkomster etc. I en rad motioner tas också skattefrågorna i Öresundsregionen upp liksom motsvarande problem vid gränsen mot Norge. Även hobbybeskattningen av biodling och innehav av travhäst behandlas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-03-13
4

Beslut

Beslut: 2002-03-13
32 förslagspunkter, 17 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna riktlinjer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K321 yrkande 2, 2001/02:Sk228, 2001/02:Sk235 yrkandena 1-8, 2001/02:Sk238, 2001/02:Sk246, 2001/02:Sk255, 2001/02:Sk288 yrkandena 4 och 6, 2001/02:Sk391, 2001/02:Sk450 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Sk460, 2001/02:Sk491 yrkandena 1 och 6, 2001/02:Sf397 yrkande 1, 2001/02:So3 yrkande 25, 2001/02:So304 yrkande 7, 2001/02:So637 yrkande 10, 2001/02:Kr339 yrkandena 15-17, 2001/02:Ub533 yrkande 3, 2001/02:MJ519 yrkande 16, 2001/02:MJ521 yrkande 11, 2001/02:N224 yrkande 2, 2001/02:N261 yrkande 2, 2001/02:N370 yrkandena 6 och 10, 2001/02:N372 yrkande 9, 2001/02:A212 yrkande 7, 2001/02:A248 yrkande 4 och 2001/02:A318 yrkande 6.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (c)
Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130018
m067014
c00144
fp00142
kd00357
v10366
mp15001
-0200
Totalt129699952

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Barnomsorgskostnader

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk433 yrkande 4, 2001/02:Sf390 yrkande 3, 2001/02:Sf392 yrkande 33, 2001/02:Sf401 yrkande 3, 2001/02:A228 yrkande 9 och 2001/02:A318 yrkande 8.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

3. Hushållstjänster

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk225, 2001/02:Sk227, 2001/02:Sk263, 2001/02:Sk316 yrkandena 1-3, 2001/02:Sk338, 2001/02:Sk382, 2001/02:Sk412, 2001/02:Sk432, 2001/02:Sk433 yrkande 11, 2001/02:Sf392 yrkande 17, 2001/02:Sf397 yrkande 10, 2001/02: N224 yrkande 7, 2001/02:N370 yrkande 11, 2001/02:N373 yrkande 3, 2001/02:A211 yrkande 11, 2001/02:A228 yrkande 6 och 2001/02:A229 yrkande 21.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

4. Hemtjänster

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk249 yrkandena 1 och 2 samt 2001/02:Sk268.

Reservation 8 (kd)

5. Pensions- och kompetenssparande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk274, 2001/02:Sk463, 2001/02: Ub260 yrkande 11 och 2001/02:A246 yrkande 5.

6. Förmånstagare till pensionsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk428.

7. Idrottskonto

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk301, 2001/02:Sk381 och 2001/02:Kr279 yrkande 20.

Reservation 9 (c)

8. Etableringskonto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:N365 yrkande 6.

9. Bilförmån

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk334, 2001/02:Sk388 yrkandena 1 och 3 samt 2001/02:Sk390.

Reservation 10 (m, fp, kd)

10. Resor till och från arbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk288 yrkande 9, 2001/02:Sk289 yrkandena 2 och 3, 2001/02:Sk376, 2001/02:Sk450 yrkande 4, 2001/02: MJ423 yrkande 2, 2001/02:N262 yrkande 8 och 2001/02:A229 yrkande 15.

Reservation 11 (m, c)
Reservation 12 (fp, kd)

11. Intervjuresor

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk275.

Reservation 13 (m, fp)

12. Dubbel bosättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk461, 2001/02:Sk465 och 2001/02:Sk486.

13. Arbete i bostaden

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk341 och 2001/02:Sk375.

Reservation 14 (m, kd)

14. Glesbygdsavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk377.

15. Fackföreningsavgift

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk232.

Reservation 15 (m, c, fp, kd)

16. Förebyggande hälsovård

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk319 yrkande 1.

Reservation 16 (kd)

17. Privata larm- och trygghetsanordningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk283 och 2001/02:Ju238 yrkande 1.

18. Gåvor till idella organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk307 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Sk331, 2001/02:Sk384, 2001/02:Sk387, 2001/02:Sk392, 2001/02:Sk425, 2001/02:Sk436 yrkandena 1-3, 2001/02:U316 yrkandena 1-4, 2001/02:U328 yrkande 18 och 2001/02:N314 yrkande 8.

Reservation 17 (m)
Reservation 18 (kd)
Reservation 19 (c)
Reservation 20 (fp)

19. Valkampanjer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk243 och 2001/02:Sk324.

20. Öresundsregionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk219, 2001/02:Sk327, 2001/02:Sk343, 2001/02:Sk366, 2001/02:Sk367 och 2001/02:N218 yrkande 2.

21. Gränsregionen mot Norge

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk423.

22. Sveriges och Finlands beskattning av utomlands bosatta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk456.

23. Bär, svamp och kottar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk213, 2001/02:Sk354 och 2001/02:Sk479 yrkande 2.

Reservation 21 (m, kd)

24. Ersättning för ideell skada

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk325 och 2001/02:Sk439.

Reservation 22 (v)
Reservation 23 (kd)

25. Ersättning till ledare i ideell verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk208.

26. Uthyrning av privatbostad

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk364, 2001/02:Sk365, 2001/02:Ub430 yrkande 7, 2001/02:N313 yrkande 3, 2001/02:Bo225 yrkande 1 och 2001/02:Bo318 yrkande 3.

Reservation 24 (m, kd)

27. Barns ränteinkomster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk442.

28. Persondatorer

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:T466 yrkande 4.

Reservation 25 (kd)

29. Bredband

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk489 yrkande 38.

Reservation 26 (m)
Reservation 27 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m915615
c01404
fp13102
kd36006
v37006
mp15001
-1010
Totalt225165751

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

30. Biodling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ290 yrkande 2.

31. Trav- och galoppsport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk332.

32. Fiskevårdsavgift

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ420 yrkande 3.

Reservation 28 (m)