Allmänna motioner om inkomstskatter m.m.

Skatteutskottets betänkande 2004/05:SKU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2005

Beslut

Motioner om inkomstskatter (SkU19)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om inkomstbeskattningens utformning. Motionerna handlar om utformningen av skatteskalan för förvärvsinkomster, biogasdrivna förmånsbilar, avdraget för resor till och från arbetet, arbetsrum i bostaden, ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning och tillfälligt arbete, hushållstjänster, minnesgåvor, förmånstagarkretsen till pensionsförsäkringar, avdrag för gåvor till olika former av ideell verksamhet, boendes självförvaltning, beskattningen av lokalanställda på ambassader i Sverige, hobbybiodling, plockning av bär, svamp och kottar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

93 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-02-10
Justering: 2005-03-08
Betänkande publicerat: 2005-03-15
Trycklov: 2005-03-15
Reservationer 21
Betänkande 2004/05:SKU19

Alla beredningar i utskottet

2005-02-10

Motioner om inkomstskatter (SkU19)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om inkomstbeskattningens utformning. Motionerna handlar om utformningen av skatteskalan för förvärvsinkomster, biogasdrivna förmånsbilar, avdraget för resor till och från arbetet, arbetsrum i bostaden, ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning och tillfälligt arbete, hushållstjänster, minnesgåvor, förmånstagarkretsen till pensionsförsäkringar, avdrag för gåvor till olika former av ideell verksamhet, boendes självförvaltning, beskattningen av lokalanställda på ambassader i Sverige, hobbybiodling, plockning av bär, svamp och kottar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-03-23
4

Beslut

Beslut: 2005-03-23
25 förslagspunkter, 22 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatteskala, grundavdrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi259 yrkandena 15 och 20, 2004/05:Sk212, 2004/05:Sk304 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Sk341 yrkande 1, 2004/05:Sk433, 2004/05:Sk451 yrkandena 1 och 4, 2004/05:Sk452 yrkandena 9 och 37-39, 2004/05:Sk454 yrkande 1, 2004/05:Sf354 yrkande 5, 2004/05:Sf357 yrkande 19, 2004/05:Sf358 yrkande 3, 2004/05:N349 yrkande 2, 2004/05:A220 yrkandena 3 och 4 samt 2004/05:A221 yrkande 5.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110132
m039016
c00166
fp003612
kd00258
v22007
mp13004
-1000
Totalt147397885

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Utländska nyckelpersoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sk277.

Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m381016
c16006
fp360012
kd25008
v02207
mp12104
-0100
Totalt23925085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Förmån av fri miljöbil

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk423 och 2004/05:MJ441 yrkande 3.

4. Förmån av fri parkering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sk351.

5. Frilansande konstnärers resor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sk480.

6. Reseavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Sk211 av Rolf Gunnarsson (m),
2004/05:Sk449 av Hans Backman (fp) yrkande 3,
2004/05:T426 av Helena Bargholtz (fp) yrkande 3,
2004/05:MJ437 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) yrkande 10,
2004/05:N254 av Yvonne Ångström m.fl. (fp) yrkande 12 och
2004/05:N414 av Runar Patriksson och Anita Brodén (båda fp) yrkande 8.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (fp)

7. Arbetsrum i bostaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sk226.

8. Hushållstjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk201 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Sk208 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Sk237, 2004/05:Sk274, 2004/05:Sk281, 2004/05:Sk292, 2004/05:Sk300, 2004/05:Sk329, 2004/05:Sk333, 2004/05:Sk346, 2004/05:Sk374, 2004/05:Sk380, 2004/05:Sk403, 2004/05:Sk408, 2004/05:Sk425, 2004/05:Sk441, 2004/05:Sk443 yrkande 2, 2004/05:Sk457, 2004/05:Sf354 yrkande 4, 2004/05:Sf359 yrkande 5, 2004/05:Sf363 yrkande 42, 2004/05:So594 yrkande 14, 2004/05:N239 yrkande 2, 2004/05:N393 yrkande 23, 2004/05:N400 yrkande 4, 2004/05:N401 yrkande 5, 2004/05:N403 yrkande 13, 2004/05:A350 yrkande 4, 2004/05:A352 yrkande 14, 2004/05:A355 yrkande 16 och 2004/05:Bo306 yrkande 14.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m039016
c01606
fp036012
kd02508
v22007
mp13004
-1000
Totalt148116085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Förmån av fria hemtjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sk400.

Reservation 9 (kd)

10. Personalvårdsförmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Sk294 av Kent Olsson (m),
2004/05:Sk370 av Bengt-Anders Johansson (m),
2004/05:Sk386 av Lennart Beijer (v),
2004/05:Sk393 av Anne Marie Brodén (m),
2004/05:Sk483 av Lennart Kollmats (fp),
2004/05:Kr354 av Birgitta Sellén m.fl. (c) yrkande 14,
2004/05:Kr358 av Kenneth Lantz m.fl. (kd) yrkande 6,
2004/05:Kr360 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) yrkande 7,
2004/05:Kr363 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) yrkande 3,
2004/05:Kr368 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 31 och
2004/05:MJ505 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 5.

Reservation 10 (fp)
Reservation 11 (kd)

11. Minnesgåvor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sk376.

12. Dubbel bosättning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk242, 2004/05:Sk481 och 2004/05:MJ9 yrkande 19.

13. Förmånstagare till pensionsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sk293.

Reservation 12 (m, c, kd)

14. Gåvor och bidrag till ideella ändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk204 yrkande 1, 2004/05:Sk238, 2004/05:Sk250, 2004/05:Sk275 yrkandena 3 och 4, 2004/05:Sk326, 2004/05:Sk379, 2004/05:Sk447 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Sk452 yrkande 43, 2004/05:Sk463 och 2004/05:Kr358 yrkande 7.

Reservation 13 (c, kd)
Reservation 14 (m)

15. Boendes självförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk436 och 2004/05:Bo306 yrkande 24.

Reservation 15 (kd)

16. Studenters stipendier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sk452 yrkande 33.

Reservation 16 (m, kd)

17. Lokalanställda på ambassader i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sk462.

18. Idrottskonto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk347 och 2004/05:Kr355 yrkande 14.

Reservation 17 (kd)

19. Bär, svamp och kottar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sk246.

Reservation 18 (c, kd)

20. Skadestånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sk419.

Reservation 19 (kd)

21. Biodling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk249, 2004/05:Sk444 och 2004/05:MJ260 yrkande 1.

Reservation 20 (c, kd)

22. Öresund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:N403 yrkandena 4 och 21.

23. Larm- och säkerhetskostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju291 yrkande 1.

24. Avdrag för skattehjälp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sk368.

25. Bredband

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:T459 yrkande 17.

Reservation 21 (kd)