Allmänna motioner om inkomstskatter m.m.

Skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2007

Beslut

Alkolås i förmånsbil ska inte ge högre skatt (SkU10)

Riksdagen anser alkolås monterade i förmånsbilar inte ska påverka värdet av bilförmånen. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att se över reglerna. I dag räknas alkolås som extrautrustning och leder till högre förmånsbeskattning. Riksdagen anser att allt måste göras för att få bort alkoholpåverkade förare från våra vägar. Ett steg i den riktningen är att förse fordon med alkolås, och en sådan åtgärd bör inte påverka bilförmånens värde. Riksdagen sade vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om inkomstskatter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionerna 2006/07:Sk204, 2006/07:Sk209, 2006/07:Sk224. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-02-13
Justering: 2007-02-27
Betänkande publicerat: 2007-03-07
Trycklov: 2007-03-07
Reservationer 13
Betänkande 2006/07:SkU10

Alla beredningar i utskottet

2007-02-13, 2007-01-30

Alkolås i förmånsbil ska inte ge högre skatt (SkU10)

Skatteutskottet anser alkolås monterade i förmånsbilar inte ska påverka värdet av bilförmånen. Utskottet föreslår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över reglerna. I dag räknas alkolås som extrautrustning och leder till högre förmånsbeskattning. Utskottet anser att allt måste göras för att få bort alkoholpåverkade förare från våra vägar. Ett steg i den riktningen är att förse fordon med alkolås, och en sådan åtgärd bör inte påverka bilförmånens värde. Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om inkomstskatter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-14
4

Beslut

Beslut: 2007-03-15
20 förslagspunkter, 19 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 mars 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatteskala, grundavdrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk277, 2006/07:Sk278 yrkandena 2, 3 och 5 samt 2006/07:Sk288.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (s, mp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s196033
m770119
c25004
fp20008
kd16008
v00184
mp01513
Totalt1391112079

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s7402333
m780019
c25004
fp20008
kd16008
v01804
mp00163
Totalt213183979

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Förmånstagare till pensionsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk218 och 2006/07:Sk226.

3. Pensionssparkonto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk274.

4. Förmån av fri bil

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att alkolås inte ska påverka förmånsvärdet av fri bil.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2006/07:Sk204, 2006/07:Sk209 och 2006/07:Sk224 samt avslår motionerna 2006/07:Sk223, 2006/07:Sk246 yrkande 16 och 2006/07:MJ266 yrkande 19.

Reservation 3 (s)
Reservation 4 (v)

5. Förmån av fri parkering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk246 yrkande 17.

Reservation 5 (v)

6. Personalvårdsförmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk228, 2006/07:Sk235, 2006/07:Sk264, 2006/07:Sk266 yrkandena 1 och 3 samt 2006/07:Sk292.

Reservation 6 (s, v)

7. Förmån av arbetskläder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk219.

8. Reseavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk281 yrkande 3, 2006/07:MJ266 yrkande 21 och 2006/07:N294 yrkande 5.

Reservation 7 (v)

9. Frilansande konstnärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr240 yrkande 3 och 2006/07:Kr241 yrkande 1.

Reservation 8 (v)

10. Tolkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk249.

11. Avdrag för inköp av datorutrustning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk309.

12. Gåvor och bidrag till ideella ändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk206, 2006/07:Sk237 och 2006/07:Sk286.

Reservation 9 (s, v)

13. Avdrag för norsk trygdeavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk225.

14. Uthyrning av bostad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk275 och 2006/07:C360 yrkande 13.

Reservation 10 (mp)
Reservation 11 (s, v)

15. Boendes självförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:C360 yrkande 3.

Reservation 12 (mp)

16. Idrottsutövarkonto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk230, 2006/07:Sk232 och 2006/07:Sk239.

17. Skadestånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk295.

18. Bär, svamp och kottar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk263 yrkandena 1 och 2.

Reservation 13 (s, v)

19. Öresund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk262.

20. Flygbolagens bonussystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk258.