Allmänna motioner om mervärdesskatt

Skatteutskottets betänkande 2001/02:SKU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 april 2002

Beslut

Tillämpningen av reducerade skattesatser (SkU18)

Riksdagen uppmanade, med anledning av ett antal motionsförslag angående nivån på momsen för olika varor och tjänster, regeringen att se över tillämpningsområdet för de reducerade skattesatserna. Problemen med gränsdragningen inom det lågbeskattade området bör kartläggas. I övrigt avslog riksdagen alla motioner från allmänna motionstiden 2001 om mervärdesskatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

52 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-03-05
Justering: 2002-03-21
Trycklov: 2002-03-27
Reservationer 5
Betänkande 2001/02:SKU18

Tillämpningen av reducerade skattesatser (SkU18)

Skatteutskottet föreslår, med anledning av ett antal motionsförslag angående nivån på momsen för olika varor och tjänster, att riksdagen uppmanar regeringen att se över tillämpningsområdet för de reducerade skattesatserna. Problemen med gränsdragningen inom det lågbeskattade området bör kartläggas. I övrigt föreslås riksdagen avslå alla motioner från allmänna motionstiden 2001 om mervärdesskatt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-04-10
4

Beslut

Beslut: 2002-04-10
15 förslagspunkter, 10 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skattesats, digitala tjänster m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk287, 2001/02:Sk491 yrkandena 17 och 19 i denna del samt 2001/02:T409 yrkande 2.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120019
m065016
c16002
fp13003
kd38004
v37006
mp11005
-0000
Totalt22767055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Vissa varor och tjänster inom det lågbeskattade området

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om en översyn av tillämpningsområdet för de reducerade skattesatserna m.m. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2001/02:K243 yrkande 10, 2001/02:Sk205, 2001/02:Sk210, 2001/02: Sk257, 2001/02:Sk265, 2001/02:Sk284, 2001/02:Sk290, 2001/02:Sk299, 2001/02:Sk303, 2001/02:Sk313, 2001/02:Sk335, 2001/02:Sk336, 2001/02: Sk337 yrkande 1, 2001/02:Sk394, 2001/02:Sk395, 2001/02:Sk396, 2001/02:Sk397, 2001/02:Sk398, 2001/02:Sk399, 2001/02:Sk401, 2001/02: Sk440, 2001/02:Sk449, 2001/02:Sk476, 2001/02:Sk483, 2001/02:Sk484, 2001/02:Sk491 yrkande 19 i denna del, 2001/02:Kr279 yrkande 12, 2001/02:Kr419 yrkande 5 och 2001/02: Kr422 yrkande 12.

3. Hushållsnära tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf395 yrkande 3.

4. Fastighetsskötsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk469 och 2001/02:Bo320 yrkande 21.

Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120019
m641016
c16002
fp13003
kd0000
v37006
mp11005
-1100
Totalt25440055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Miljömärkta produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ518 yrkande 20 och 2001/02: N365 yrkande 7.

6. Körkortsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk262, 2001/02:Ub230 yrkande 2, 2001/02:T254 yrkande 2 och 2001/02:T469 yrkande 2.

7. Företagsbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk430 yrkandena 1 och 2.

8. Utbildning i alternativmedicin, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So274 yrkande 2 och 2001/02: So623 yrkande 4.

9. Stöld och rån

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk229, 2001/02:Sk434, 2001/02: Sk400 yrkandena 1 och 2 samt 2001/02:N263 yrkande 18.

Reservation 3 (c)

10. Skattefri verksamhet som bedrivs kommunalt eller landstingskommunalt respektive i privat regi

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk491 yrkande 18.

Reservation 4 (m)

11. Skattefri verksamhet som bedrivs kommunalt eller landstingskommunalt eller av ideell förening

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr339 yrkande 14.

Reservation 5 (m)

12. Köp av utländska spelare och andra idrottsutövare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk250.

13. Mervärdesskatt vid ombyggnation för särskilt boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk214.

14. Ersättningar till gode män och förvaltare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk206.

15. Registreringsnummer för mervärdesskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk270.