Allmänna motioner om punktskatter

Skatteutskottets betänkande 2002/03:SKU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 april 2003

Beslut

Motioner om punktskatter (SkU11)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om punktskatter.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

86 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-03-04
Justering: 2003-03-25
Betänkande publicerat: 2003-12-17
Trycklov: 2003-04-01
Reservationer 23
Betänkande 2002/03:SKU11

Alla beredningar i utskottet

2003-03-04

Motioner om punktskatter (SkU11)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om punktskatter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-04-09
4

Beslut

Beslut: 2003-04-09
14 förslagspunkter, 14 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energibeskattning, allmänt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi286 yrkande 24, 2002/03:Sk204, 2002/03:Sk252, 2002/03:Sk266, 2002/03:Sk268, 2002/03:Sk269, 2002/03:Sk288, 2002/03:Sk335, 2002/03:Sk370, 2002/03:Sk400, 2002/03:Sk404, 2002/03:Sk408, 2002/03:Sk413, 2002/03:Sk417 yrkandena 7 och 25, 2002/03:U239 yrkande 6, 2002/03:U324 yrkande 14, 2002/03:U326 yrkande 9, 2002/03:MJ315 yrkande 3, 2002/03:MJ428 yrkande 13, 2002/03:N262 yrkandena 1 och 3, 2002/03:N271 yrkande 2, 2002/03:N301 yrkande 10 och 2002/03:N390 yrkandena 4-6, 16 och 17.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c)
Reservation 5 (mp)

2. Jordbrukets- och trädgårdsnäringens miljö- och energiskatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk260 yrkande 2, 2002/03:Sk316, 2002/03:Sk332, 2002/03:Sk347 yrkande 1, 2002/03:MJ268 yrkande 6, 2002/03:MJ314 yrkande 1, 2002/03:MJ424 yrkandena 3 och 21, 2002/03:MJ429 yrkandena 2 och 5, 2002/03:MJ489 yrkande 5 och 2002/03:N304 yrkande 5.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (kd)
Reservation 8 (c)
Reservation 9 (mp)

3. Åkerinäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk222, 2002/03:Sk260 yrkande 1, 2002/03:Sk329, 2002/03:Sk383 yrkande 10 och 2002/03:Sk414 yrkande 2.

Reservation 10 (m)
Reservation 11 (kd)

4. Fossila drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk226, 2002/03:Sk254 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Sk259, 2002/03:Sk286 yrkandena 1-3, 2002/03:Sk301 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Sk385, 2002/03:T462 yrkande 8 och 2002/03:MJ429 yrkande 11.

Reservation 12 (m)
Reservation 13 (kd)

5. Alternativa drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk262, 2002/03:Sk265, 2002/03:Sk267, 2002/03:Sk350 yrkande 3, 2002/03:Sk355, 2002/03:Sk389, 2002/03:Sk409, 2002/03:T466 yrkande 31, 2002/03:MJ377 yrkandena 3 och 5 och 2002/03:MJ432 yrkande 1.

Reservation 14 (m)
Reservation 15 (kd)
Reservation 16 (c)
Reservation 17 (mp)

6. Fordonsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk350 yrkandena 2 och 4, 2002/03:Sk366, 2002/03:T461 yrkande 1, 2002/03:T465 yrkande 1 och 2002/03:T467 yrkande 1.

Reservation 18 (kd)
Reservation 19 (mp)

7. Differentierad drivmedels- och fordonsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk218, 2002/03:Sk242, 2002/03:Sk302, 2002/03:Sk306, 2002/03:Sk337, 2002/03:Sk339, 2002/03:Sk358 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Sk381 yrkandena 1 och 2 och 2002/03:N393 yrkande 7.

Reservation 20 (kd)

8. Alkoholbeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk213, 2002/03:Sk227, 2002/03:Sk278 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Sk311, 2002/03:Sk368, 2002/03:So27, 2002/03:So455 yrkande 3 och 2002/03:So517 yrkande 3.

Reservation 21 (m)

9. Privatinförsel av alkhol och tobak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk319, 2002/03:So442 yrkande 8 och 2002/03:So455 yrkande 4.

10. Försäljning i flygplatsernas taxfreebutiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sk377.

Reservation 22 (m)

11. Beskattning av dagspress och veckopress

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi286 yrkande 32.

12. Avfallsskatt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk307, 2002/03:Sk356, 2002/03:MJ270 yrkande 2 och 2002/03:MJ312 yrkande 5.

13. Naturgrusskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sk236.

Reservation 23 (m)

14. Skatt på spel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk390, 2002/03:Kr229 yrkande 1 och 2002/03:MJ267 yrkande 2.