Allmänna motioner om punktskatter

Skatteutskottets bet 2011/12:SkU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2012

Beslut

Nej till motioner om punktskatter (SkU16)

Riksdagen sa nej till motioner om punktskatter från allmänna motionstiden 2011. Orsaker är bland annat att riksdagen redan har tagit ställning i flera av de frågor som motionerna tar upp och att det redan pågår arbete i andra frågor. Motionerna handlar bland annat om drivmedelsskatt, bränslebeskattning inom jordbruk och växthusnäring, skatt på handelsgödsel, trängselskatt samt alkohol- och tobaksskatt.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-02-14
Justering: 2012-03-15
Betänkande publicerat: 2012-03-19
Trycklov: 2012-03-19
Reservationer 17
bet 2011/12:SkU16

Nej till motioner om punktskatter (SkU16)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om punktskatter från allmänna motionstiden 2011. Orsaker är bland annat att riksdagen redan har tagit ställning i flera av de frågor som motionerna tar upp och att det redan pågår arbete i andra frågor. Motionerna handlar bland annat om drivmedelsskatt, bränslebeskattning inom jordbruk och växthusnäring, skatt på handelsgödsel, trängselskatt samt alkohol- och tobaksskatt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-03-28
4

Beslut

Beslut: 2012-03-28
18 förslagspunkter, 12 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Drivmedelsskatt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sk208 av Anita Brodén (FP),
2011/12:Sk213 av Sara Karlsson (S),
2011/12:Sk221 av Christina Karlsson (S),
2011/12:Sk277 av Hans Rothenberg (M),
2011/12:Sk361 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 17 och 18,
2011/12:Sk384 av Ola Johansson och Helena Lindahl (båda C),
2011/12:Sk395 av Solveig Zander och Ulrika Karlsson i Uppsala (C, M),
2011/12:Sk428 av Siv Holma m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 11 och
2011/12:N260 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

2. Jordbrukets och växthusnäringens bränslebeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk243, 2011/12:Sk339, 2011/12:Sk396 och 2011/12:Sk412.

Reservation 4 (SD)

3. Skatt på handelsgödsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk241, 2011/12:MJ282 yrkande 3, 2011/12:MJ376 yrkande 20 och 2011/12:N260 yrkande 7.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M970010
MP01906
FP20004
C19004
SD19000
V01702
KD17002
-0001
Totalt172137040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Skatt på fartygsbränsle

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sk255 av Olle Thorell (S) och
2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 4 i denna del.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (MP, V)

5. Miljöskatt på flyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sk304 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (båda S) och
2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkandena 1, 4 i denna del och 5.

Reservation 8 (MP)

6. Fordonsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sk428 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 3 i denna del och
2011/12:T469 av Josef Fransson och Thoralf Alfsson (båda SD) yrkande 2.

Reservation 9 (V)
Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP19006
FP20004
C19004
SD01900
V00172
KD17002
-0001
Totalt274191739

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Lastbilsskatt respektive kilometerskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sk428 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 4,
2011/12:T340 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 2 och
2011/12:T344 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 11 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M98009
MP01906
FP20004
C19004
SD19000
V01702
KD17002
-0001
Totalt173137039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Trängselskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sk254 av Olle Thorell (S),
2011/12:Sk428 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 5,
2011/12:Sk432 av Per Lodenius och Kerstin Lundgren (båda C) och
2011/12:T425 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkandena 8-10.

Reservation 12 (S, MP, V)

9. Skatt på elektrisk kraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sk268 av Hans Backman (FP) och
2011/12:Sk307 av Lars-Axel Nordell (KD).

10. Alkoholskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sk210 av Anita Brodén och Christer Winbäck (båda FP) yrkande 2,
2011/12:Sk293 av Jan R Andersson och Lars Hjälmered (båda M) och
2011/12:Sk361 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 24 och 25.

Reservation 13 (S, V)

11. Tobaksskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sk276 av Kajsa Lunderquist (M),
2011/12:Sk295 av Henrik Ripa (M) och
2011/12:Ju241 av Josef Fransson och Erik Almqvist (båda SD) yrkande 3.

Reservation 14 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP19006
FP20004
C18005
SD01900
V17002
KD17002
-0001
Totalt29019040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Privatinförsel av alkohol och tobak och försäljning i exportbutiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sk210 av Anita Brodén och Christer Winbäck (båda FP) yrkande 1,
2011/12:Sk217 av Elin Lundgren (S),
2011/12:Sk263 av Mats Gerdau (M),
2011/12:Sk361 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 26 och 27 samt
2011/12:Sk417 av Lars-Axel Nordell (KD).

Reservation 15 (S)

13. Skatt på animaliska livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ258 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 16 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP11806
FP20004
C19004
SD19000
V01702
KD17002
-0001
Totalt27435040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Avfallsförbränningsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:N260 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 17 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP01807
FP20004
C19004
SD18001
V01702
KD17002
-0001
Totalt27335041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Skatt på naturgrus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Sk402 av Krister Hammarbergh (M) yrkande 2.

16. Reklamskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Sk366 av Kerstin Lundgren (C).

17. Lotteriskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Sk400 av Krister Hammarbergh och Saila Quicklund (båda M).

18. Skatt på socker respektive frukt och grönt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Sk420 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkandena 1 och 2.