Allmänna motioner om taxering och skattebetalning

Skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2008

Beslut

Nej till motioner om taxering och skattebetalning (SkU22)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om taxering och skattebetalning. Motionerna innehåller förslag om skatte- och avgiftskontrollen, F-skattsedeln, skatteflyktslagen, skattetillägg, kostnader i skattemål samt betalning av avgift till trossamfund.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-01-22
Justering: 2008-02-19
Betänkande publicerat: 2008-02-27
Trycklov: 2008-02-27
Reservationer 5
Betänkande 2007/08:SkU22

Nej till motioner om taxering och skattebetalning (SkU22)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om taxering och skattebetalning. Motionerna innehåller förslag om skatte- och avgiftskontrollen, F-skattsedeln, skatteflyktslagen, skattetillägg, kostnader i skattemål samt betalning av avgift till trossamfund.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-03-05
4

Beslut

Beslut: 2008-03-05
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 mars 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatte- och avgiftskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sk204 av Marie Engström m.fl. (v) yrkande 3,
2007/08:Sk214 av Billy Gustafsson (s),
2007/08:Sk218 av Jan-Olof Larsson (s),
2007/08:Sk220 av Hillevi Larsson (s),
2007/08:Sk233 av Jan-Olof Larsson (s),
2007/08:Sk252 av Jörgen Johansson (c),
2007/08:Sk262 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin (båda s),
2007/08:Sk265 av Ronny Olander och Kent Härstedt (båda s),
2007/08:Sk274 av Luciano Astudillo och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (båda s),
2007/08:Sk275 av Krister Örnfjäder (s),
2007/08:Sk295 av Björn Leivik (m),
2007/08:Sk296 av Cecilia Wigström i Göteborg (fp) yrkandena 1 och 2,
2007/08:Sk342 av Tomas Tobé (m),
2007/08:Sk359 av Sylvia Lindgren m.fl. (s) i denna del och
2007/08:Sk391 av Lars Johansson m.fl. (s) yrkande 6.

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1108021
m860011
c24005
fp23005
kd21003
v01903
mp15004
Totalt170127052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. F-skattsedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sk204 av Marie Engström m.fl. (v) yrkandena 1 och 2,
2007/08:Sk261 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin (båda s),
2007/08:Sk276 av Annie Johansson (c) yrkande 2 och
2007/08:Sk359 av Sylvia Lindgren m.fl. (s) i denna del.

Reservation 2 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m870010
c25004
fp23005
kd21003
v01903
mp14005
Totalt170129050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Skatteflyktslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sk374 av Staffan Anger och Sten Nordin (båda m).

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m870010
c25004
fp23005
kd21003
v01903
mp01504
Totalt156143050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Skriftliga svar från Skatteverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sk205.

Reservation 4 (v)

5. Skattetillägg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sk225 av Ulf Sjösten (m).

6. Ersättning för kostnader i skattemål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sk323 av Anne-Marie Pålsson (m) yrkande 1 och
2007/08:Sk392 av Bengt-Anders Johansson (m).

7. Uppgift om socialavgifter på lönebesked, skattsedel etc.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk217, 2007/08:Sk219, 2007/08:Sk236, 2007/08:Sk247 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Sk285 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Sk365 och 2007/08:Sk380.

8. Betalning av avgift till trossamfund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sk273 av Lars Lilja och Katarina Köhler (båda s).

Reservation 5 (s, v, mp)

9. Utlandsbosatta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sk336 av Hans Wallmark (m).

10. Kontrolluppgift för förmögenhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sk238 av Jan Ericson (m).

11. Dröjsmålsavgift vid betalning av vägtrafikskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sk239.