Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring

Skatteutskottets betänkande 2003/04:SKU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2004

Beslut

Motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring (SkU25)

Riksdagen sade nej till motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring. Motionerna handlar om bland annat ansvar för underentreprenörers skatter och avgifter, bättre kontroll av kontanthandeln och insatser mot svartarbete med mera. Andra motioner handlar om F-skattsedel, uppgifter om bland annat arbetsgivaravgifter på slutskattsedeln, uppgifter på lönebesked, längre perioder för momsredovisning för småföretag med mera och momsredovisning mellan momspliktiga företag. Andra frågor som tas upp är generalklausulen i skatteflyktslagen, skattetillägg, ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, ändrad lagstiftning eller utredning beträffande olika rättssäkerhetsfrågor på skatteområdet samt några folkbokföringsfrågor. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-03-09
Justering: 2004-03-16
Betänkande publicerat: 2004-03-18
Trycklov: 2004-03-18
Reservationer 12
Betänkande 2003/04:SKU25

Alla beredningar i utskottet

2004-03-09, 2004-01-27

Motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring (SkU25)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring. Motionerna handlar om bland annat ansvar för underentreprenörers skatter och avgifter, bättre kontroll av kontanthandeln och insatser mot svartarbete med mera. Andra motioner handlar om F-skattsedel, uppgifter om bland annat arbetsgivaravgifter på slutskattsedeln, uppgifter på lönebesked, längre perioder för momsredovisning för småföretag med mera och momsredovisning mellan momspliktiga företag. Andra frågor som tas upp är generalklausulen i skatteflyktslagen, skattetillägg, ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, ändrad lagstiftning eller utredning beträffande olika rättssäkerhetsfrågor på skatteområdet samt några folkbokföringsfrågor. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-04-22
4

Beslut

Beslut: 2004-04-28
17 förslagspunkter, 14 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ansvar för underentreprenörers skatter och avgifter, bättre kontroll av kontanthandeln, insatser mot svartarbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk360, 2003/04:Sk367 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Sk403, 2003/04:Sk418, 2003/04:Sk420 och 2003/04:Sk432.

2. F-skattsedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fi305 yrkande 4, 2003/04:Fi308 yrkande 19, 2003/04:Sk251, 2003/04:Sk346, 2003/04:Sk391, 2003/04:Ub270 yrkande 2, 2003/04:N226 yrkande 3, 2003/04:N329 yrkande 6 och 2003/04:A308 yrkande 3.

Reservation 1 (m, fp, kd)
Reservation 2 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04609
c01183
fp04206
kd03102
v24006
mp12014
-0000
Totalt1661201944

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Redovisning av skatter i främmande valuta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sk340.

4. Uppgifter om arbetsgivaravgifter m.m. på slutskattsedeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk212, 2003/04:Sk216 och 2003/04:Sk386.

Reservation 3 (m)

5. Anställdas rätt till lönespecifikation med uppgift om innehållen skatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sk425.

6. Uppgifter på lönebesked

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk217, 2003/04:Sk235 och 2003/04:Sk429.

Reservation 4 (m, kd)

7. Längre perioder för momsredovisning för småföretag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fi305 yrkande 5, 2003/04:Sk383, 2003/04:N329 yrkande 26 och 2003/04:N414 yrkandena 4, 20 och 21.

Reservation 5 (m, fp, kd)
Reservation 6 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m00469
c01903
fp00417
kd00312
v24006
mp11024
-0000
Totalt1651912045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Momsredovisning vid handel mellan momspliktiga företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:N329 yrkande 27.

9. Generalklausulen i skatteflyktslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fi305 yrkande 6.

Reservation 7 (m, fp, kd)

10. Skattetillägg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K271 yrkande 12, 2003/04:Sk452 och 2003/04:N329 yrkande 24.

Reservation 8 (m, c, kd)

11. Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk450 och 2003/04:N329 yrkande 25.

Reservation 9 (c)

12. Ändrad lagstiftning eller utredning beträffande olika rättssäkerhetsfrågor på skatteområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk298 och 2003/04:N248 yrkande 11.

Reservation 10 (m, kd)

13. Registrering av etnisk tillhörighet i folkbokföringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sk284 yrkandena 3 och 4.

14. Folkbokföringen för studerande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk249 och 2003/04:Sk268.

Reservation 11 (c)

15. Kvarskrivning i folkbokföringen för misshandlade invandrarkvinnor som riskerar att utvisas till sina hemländer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju443 yrkande 7.

16. Skyddad identitet i folkbokföringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju448 yrkande 7.

Reservation 12 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m440110
c19003
fp40008
kd31002
v02406
mp01304
-0000
Totalt26337148

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Den territoriella indelningen i folkbokföringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sk387 yrkandena 1 och 2.