Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring (SkU30)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om taxering, skattebetalning och folkbokföring. Motionerna handlar skatte-och avgiftskontrollen, betalning av skatt och avgift, inbetalning på fel skattekonto, behovet av synliga skatter, skattetillägg, skatteflyktslagen, tredjemansrevision och skattenämnderna. Andra motioner handlar om folkbokföringsfrågor, skyddet för personuppgifter, ID-kortens utformning samt Skatteverkets kontroll vid hindersprövning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring (SkU30)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om taxering, skattebetalning och folkbokföring. Motionerna handlar om skatte- och avgiftskontrollen, betalning av skatt och avgift, inbetalning på fel skattekonto, behovet av synliga skatter, skattetillägg, skatteflyktslagen, tredjemansrevision och skattenämnderna. Andra motioner handlar om folkbokföringsfrågor, skyddet för personuppgifter, ID-kortens utformning samt Skatteverkets kontroll vid hindersprövning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.