Allmänna pensionsfonden

Näringsutskottets betänkande 1990/91:NU43

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1991-05-16
Justering: 1991-06-04
Betänkande 1990/91:NU43

Alla beredningar i utskottet

1991-05-16

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1991-06-12
4

Beslut

Beslut: 1991-06-12

Protokoll med beslut