Allmänna pensionsfondens verksamhet 1998

Finansutskottets betänkande 1999/2000:FiU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 oktober 1999

Beslut

Allmänna pensionsfondens verksamhet under 1998 (FiU6)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redovisning och utvärdering av Allmänna pensionsfondens verksamhet under 1998.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-09-30
Justering: 1999-10-12
Betänkande 1999/2000:FiU6

Alla beredningar i utskottet

1999-09-30

Allmänna pensionsfondens verksamhet under 1998 (FiU6)

Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redovisning och utvärdering av Allmänna pensionsfondens verksamhet under 1998.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-10-27
4

Beslut

Beslut: 1999-10-27

Protokoll med beslut