Allmänna samlingslokaler

BoUs betänkande 1992/93:BoU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1993-03-11
Justering: 1993-04-01
Betänkande 1992/93:BoU15

Alla beredningar i utskottet

1993-03-11, 1993-03-09

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-04-15
4

Beslut

Beslut: 1993-04-16

Protokoll med beslut