Alternativ till burhållning av värphöns

JoUs betänkande 1993/94:JoU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-02-10
Justering: 1994-02-24
Betänkande 1993/94:JoU14

Alla beredningar i utskottet

1994-02-10, 1994-02-08

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-03-16
4

Beslut

Beslut: 1994-03-16

Protokoll med beslut