Amalgam m.m.

Socialutskottets betänkande 1993/94:SoU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-04-14
Justering: 1994-04-21
Betänkande 1993/94:SoU21

Alla beredningar i utskottet

1994-04-14

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-18
4

Beslut

Beslut: 1994-05-18